Waardoor kan een VOF beëindigen

Het bestaansrecht van een Vennootschap onder Firma (VOF) kan wegens meerdere redenen in gevaar komen. Veelal komt het door financiële problemen maar ook onjuiste interne beslissingen kunnen er aanleiding voor zijn. Welke vormen van beëindiging van de een VOF zijn er zoal en waar dient rekening mee gehouden te worden? Komt het daarbij tot een feitelijke ontbinding van een VOF laat u dan informeren omtrent de meest geschikte juridische weg.

Financiële problemen

Het kan voorkomen dat de onderneming in financiële problemen komt door:
  • onbehoorlijk bestuur waarbij ondeugdelijke beslissingen zijn genomen. Dit kan resulteren in slechte winstcijfers of een uitholling van de eigen baten;
  • tegenvallende afzet cijfers door een verslechterende economie;
  • slechte PR waardoor de markt onjuist is geïnformeerd;
  • slechte investeringen;
  • dalende aandelenkoersen;
  • en dergelijke.
Meerdere oorzaken kunnen aanleiding zijn voor het hebben van financiële problemen waardoor de VOF feitelijk moet worden beëindigd.

Onenigheid firmanten

Er kan tussen de verschillende VOF firmanten een onenigheid zijn ontstaan waardoor de situatie is gaan escaleren. Bemiddeling heeft niets opgeleverd en dat kan inhouden dat de juridische gespannenheid tot een gerechtelijke strijd opgaat. Daarnaast kan het de beëindiging van de VOF zijn of stapt een van de firmanten uit de onderneming. Er dient dan een nieuwe VOF constructie te worden opgezet of zal men middels financiering van buitenaf een onderneming met rechtspersoonlijkheid opzetten. In beide gevallen wordt de oorspronkelijke VOF beëindigd.

Overname van de onderneming

Het kan voorkomen dat een VOF dermate goed kwaliteiten in huis heeft dat het wordt overgenomen door een concurrent. Daartoe kan een grote som aan geld voor worden geboden. Daarmee kan het pand en inboedel inclusief patenten en knowhow worden overgenomen. Daarmee kan de overnemende partij groeien en meer marktaandeel verkrijgen. De VOF houdt daarmee feitelijk op te bestaan en wordt beëindigd. De delen worden opgenomen in het overnemende bedrijf.

Onrechtmatig handelen

Bij het doen van zaken is een onderneming verplicht om aan de wet te voldoen. Zodoende is er het ondernemingsrecht. Daarnaast sluit een bedrijf vele overeenkomsten af waarmee verplichtingen worden aangegaan. Indien men als VOF de afspraken niet nakomt dan kan er sprake zijn van onrechtmatig handelen waardoor schade aan derde of de eigen onderneming ontstaat. Het onrechtmatige handelen kan de bestuurders ten zeerste worden aangesproken waardoor er een gedwongen beëindiging van de VOF op handen staat. Voorkom altijd bewust of onbewust verkeerd handelen zodat uw onderneming goed kan doorgaan.

Contractuele ontbinding

Voor het beëindigen van de VOF dient er een ontbindingsovereenkomst aangegaan te worden waarmee de firmanten akkoord gaan met de ontbinding. Iedere bestuurder krijgt daartoe een gelijke verdeling van de bezittingen of dienen schulden evenredig te worden verdeeld. De beëindiging wordt daartoe schriftelijk via de notaris vastgelegd zodat de onderlinge verdeling voor iedereen helder is. Laat u altijd juridisch informeren naar de juiste contractuele voorwaarden bij het beëindigen van een VOF.