Inhoud bruikleen overeenkomst

Om een bruiklening aan te gaan wordt een goed of dienst uitgeleend waartoe veelal geen compensatie wordt gevraagd. Het is echter het bezit van de eigenaar en die wil het uiteraard weer retour krijgen. Om dat te onderstrepen worden de uitgangspunten daartoe vastgelegd binnen een bruikleenovereenkomst. Daarin staat aangegeven:
  • wie de eigenaar is en wie het voor gebruik kan lenen (strikte vermelding dat slechts die persoon mag gebruiken);
  • voor welke termijn het bruikleenovereenkomst is aangegaan;
  • dat de lener de verantwoordelijkheid draagt over het uitgeleende object;
  • waartoe het mag worden gebruikt.
Met deze uitgangspunten vastgelegd is zekerheid voor de verlener verzorgt zodat men weet dat het bruikleen object in goede toestand terugkomt.

Uitlenen middels de bruikleenovereenkomst

Door het aangaan van een bruikleenovereenkomst kan men tijdelijk gebruik maken van een object of ruimte. De bruikleenovereenkomst zorgt ervoor dat beide partijen weten wat er wordt uitgeleend en dat het na een bepaalde termijn weer in dezelfde staat terugkomt. Door deze afspraken concreet binnen een bruikleenovereenkomst vast te leggen is voor iedereen duidelijk wat de uitgangspunten zijn geweest. Het regels onderling rechten en plichten waaraan men zich moet houden. Door concreet het binnen een bruikleenovereenkomst te zetten worden de belangen goed weergegeven. Wat houdt de bruikleenovereenkomst in en wat kan men ermee?

Hoe is het geregeld?

Door het concreet vastleggen van de bruikleenovereenkomst uitgangspunten zorgt men ervoor dat de bruikleen tot stand kan komen. Het object wordt uitgeleend zodat de lener ervan kan profiteren en gebruik maken. De bruikleenovereenkomst is voor een beperkte termijn overeengekomen. Om ervoor te zorgen dat men het goed terugkrijgt is het bij grote objecten altijd van belang om daartoe de uitgangspunten goed vast te leggen. Zodoende worden risico’s uitgesloten aangaande de verantwoordelijkheid.

Wederrechtelijkheid overeenkomsten

Het aangaan van een bruikleenovereenkomst regelt dat er onderling wederrechtelijke verbintenissen ontstaan. Het zorgt ervoor dat men weet wat de uitgangspunten zijn, waarnaast zekerheid is geboden aangaande de totstandkoming. Het legt een causaal verband tussen de uitlener en de tijdelijke gebruiker vast. Die relatie dient gerespecteerd te worden zodanig dat het object, dienst of ruimte erna weer terug wordt gegeven. Door dit concreet binnen de bruikleenovereenkomst aan te geven zijn goede condities gerealiseerd voor het kunnen lenen.

Afchecken overeenkomst

Gewoonlijk kan men zelfstandig een bruikleenovereenkomst aangaan door daartoe een en ander op papier te zetten. Betreft het echter de uitlening van een groot goed dan neemt de noodzaak voor het juridisch af laten checken toe. Daartoe kan de bruikleenovereenkomst door een contractrecht advocaat worden gecontroleerd zodat men weet dat de uitgangspunten juist zijn. Daarmee kan in goed vertrouwen met juridische zekerheid de bruiklening worden aangegaan.