Voorbeeld deeltijd contract

Hieronder vind je een concept contract voor deeltijd werk. Onderdelen die niet relevant zijn voor jouw situatie mag je weglaten. Een goede brief begint altijd met de gegevens van werkgever en werknemer overzichtelijk op een rij.
Personalia van de werkgever
Voornaam: achternaam: Geboorte datum: Nationaliteit: Adres: E-mail: Telefoon:
Personalia van de werknemer
Voornaam: achternaam: Geboorte datum: Nationaliteit: Adres: E-mail: Telefoon: Rekeningnummer:

Beschrijving werkzaamheden

De werkgever biedt de werknemer een baan binnen zijn bedrijf vanaf de datum van ...... , en de werknemer dient aanwezig te zijn om ...... . De werknemer zal de volgende functie gaan vervullen bij de werkgever: ......... en zal daarbij de volgende verantwoordelijkheden hebben:..... , ....., ...., ....

De duur van de overeenkomst

De duur van deze overeenkomst is voor een bepaalde tijd van ...... jaar en daar zit een proeftijd van ...... maanden aan vast. Dat wil zeggen dat zowel de werkgever als de werknemer het contract kan ontbinden gedurende de proefperiode van de werknemer. Na de proefperiode mag de werkgever niet zonder geldige reden het vroegtijdig contract van de werknemer ontbinden.

De proeftijd

Tijdens de proeftijd van ..... maanden zijn er 4 evaluatie afspraken gemaakt. In deze evaluatie gesprekken worden eventuele verbeter punten voor de werknemer besproken. Kan de werknemer deze punten niet verbeteren voor het einde van zijn of haar proeftijd, dan kan er een ontslag volgen. Eventueel kan de werkgever de werknemer wel een andere functie aanbieden als hij dit wilt.

De arbeidsduur

De arbeidsduur van de werknemer is vastgesteld op (Markeer de juiste rubriek van arbeidsduur); .... dagen doet u over een cyclus van .... weken. Daarbij heeft u een vast rooster wat is bijgevoegd aan dit contract Een gemiddelde wekelijkse duur van .... uur, is voor u vastgesteld over een duur van .... weken. Deze vormen van arbeidsduur zijn in een deeltijdvorm. Beide partijen zijn hier van bewust er verklaren te begrijpen wat dat inhoudt.

Het loon van de werknemer

Op de datum dat dit contract is opgesteld is het bedrag van ...... euro afgesproken als maandelijkse betaling aan werknemer. Dat houdt in dat de werknemer een uurloon van .... euro heeft. Let wel op dat de hierboven genoemde bedragen bruto zijn. Daarnaast zijn de volgende financiƫle voordelen vastgelegd voor de werknemer:
  • De werknemer dan een maaltijd vergoeding verwachten van .... euro per dag
  • De werknemer heeft recht op een kilometervergoeding van ..... cent per kilometer
  • De werknemer heeft recht op vakantie geld. De hoogte van het vakantiegeld wat de werknemer krijgt wordt opgesteld aan de hand van het totaal aantal gewerkte uren.
  • Het loon zal iedere maand betaald worden op de .... . Mocht het loon niet tijdig overgemaakt zijn dan kan de werknemer daar een vergoeding van verwachten. De hoogte van deze vergoeding is ....euro per dag.

Ziekte en loondoorbetaling

Als de werknemer ziek wordt dan krijgt hij de eerste 3 maanden 80% van zijn loon betaald. Als de werknemer langer dan 3 maanden ziek is dan krijgt hij nog 70% van zijn maandelijkse loon betaald. Als de werknemer tijdens de proeftijd ziek wordt, dan kan de werkgever de werknemer direct ontslaan. Door dit contract te ondertekenen verklaren zowel de werkgever evenals de werknemer akkoord te gaan met al het bovengenoemde. Ook verklaren de werknemer en de werkgever alles te begrijpen wat hierboven besproken wordt en samen tot deze afspraken zijn gekomen.
Handtekening van de werknemer
.............................
Handtekening van de werkgever
............................