Met getuigschrift verder komen

Indien men bij een werkgever weg gaat of wordt ontslagen dan krijgt men veelal een getuigschrift mee. Het beschrijft in hoeverre de werkgever tevreden is geweest aangaande de werkzaamheden van de werknemer. Daarnaast geeft het aan voor potentiële nieuwe werkgevers hoe men in werkelijkheid heeft gepresteerd. Het vormt een belangrijke bron voor werkgevers om de capaciteiten van de werknemer in te kunnen schatten zonder daartoe de oude werkgever rechtstreeks te benaderen. Werknemers kunnen met een getuigschrift goed aantonen wat zij voor de oude werkgever hebben betekend.

Beloning naar prestatie

Het getuigschrift is een statement van de werkgever aangaande wat de werknemer qua taken heeft gedaan en of die aan de kwaliteitseisen hebben voldaan. Het vormt dus een tevredenheids oordeel over de werknemer. Het getuigschrift vormt een bewijsstuk dat men aan bepaalde verwachtingen heeft voldaan of dat deze juist zijn overtroffen. Daarnaast geeft het aan hoe lang men naar tevredenheid in dienst is geweest. Profiteer van het getuigschrift zodat je sneller aan een baan kunt komen.

Referentie check

In principe hoeft men bij het geven van een getuigschrift niet nogmaals met de oude werkgever contact op te nemen omdat het reeds vastlegt wat de mening van de vorige werkgever is. Slechts bij de meest belangrijke functies zal een werkgever tijdens een sollicitatie na checken in hoeverre een vorige werkgever tevreden is geweest over de werknemer. Het is dus een makkelijke manier om de boodschap van de vorige werkgever aan de potentiële nieuwe werkgever over te geven. Draag je een getuigschrift aan dan bestaat er altijd de kans dat een en ander wordt gecontroleerd door wel met de oude baas contact op te nemen.

Reden van ontslag

Bij een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen is het overduidelijk dat het aan de werkgever te wijten valt dat men ontslag krijgt. Het gaat financieel minder en daardoor wordt personeel op straat gezet. Men krijgt naast een ontslagvergoeding ook een positief opgestelde getuigschrift mee zodat de kansen van de ontslagene op de arbeidsmarkt worden vergemakkelijkt. Is men echter per ommegaande wegens dringende reden op straat gezet dan valt een getuigschrift niet te verwachten.

Onderdeel van EVC

Om de kans op nieuw werk te vergroten kan men een EVC oftewel Eerder Verworven Competenties opstellen. Belangrijke bron daarbij vormen diploma’s, certificaten, getuigschriften en overige belangrijke taken en acties. Het document geeft aan wat men allemaal aan capaciteiten heeft en wat de kwaliteit van de uitgevoerde taken is. Het getuigschrift vormt daarbij een belangrijke bron omdat de werkgever zich lovend kan uitspreken over de door de werknemer verrichte taken.

Aangenomen......? Of niet!

Het aandragen van een getuigschrift kan de basis vormen dat men wel of niet wordt aangenomen. Veelal zal een getuigschrift positief zijn opgesteld zodat de werkgever een positief beeld kan krijgen van de nieuwe werknemer. Men doet er dus altijd verstandig aan om van de oude werkgever een getuigschrift te vragen opdat de werknemer meer opvalt bij de werkgever. Met een goed opgestelde sollicitatiebrief, cv en getuigschrift kun jij snel bij een andere werkgever aan de slag.