Huur voor koop middels huurkoop

Neem eigendom over middels huurkoop. Het aangaan van een koop overeenkomst kan eveneens via een langdurig huurcontract worden bewerkstelligd. Huurkoop zorgt voor een contractuele verplichting van huur gedurende de looptijd waarbij gedurende die tijd of na looptijd de koopvergoeding wordt betaald. Het zorgt ervoor dat men zekerheid heeft aangaande de onderlinge relatie waarbij de uiteindelijke doelstelling het overnemen van het eigenaarschap is. Middels een huurkoop contract weten beide partijen waar ze aan toe zijn. Hoe kan een huurkoop contract jouw belangen goed behartigen?

Contractuele zekerheid

De huurkoper en verkoper gaan een contract aan waarin staat vermeld dat:
  • de huurkoper het pand gedurende een bepaalde periode huurt;
  • na die huurtermijn de huurkoper overgaat tot de feitelijke aankoop van het pand;
  • de bedragen voor maandelijkse huur en eindbedrag zijn vastgelegd.
Daarmee weten beide partijen wat men van elkaar kan verwachten. Oftewel als de huurkoop overeenkomst is verstreken dan wordt het eigenaarschap overgedragen aan de huurkoper. Omdat deze uitgangspunten contractueel zijn vastgelegd dienen de partijen daar ook aan te voldoen. De huurkoper rekent op het toekomstige eigenaarschap waarnaast de verkoper tegen de afgesproken vergoeding het pand overdraagt.

Hoe wordt het eigendom gefinancierd?

Binnen de huurkoop worden voornamelijk de volgende twee manieren toegepast om de aankoop werkelijk gefinancierd te krijgen:
  • men betaalt tijdens de loopperiode de aangegane huurvergoeding en na looptijd wordt het aankoop bedrag vergoed. Het kan voorkomen dat de onderneming in eerste instantie nog onvoldoende kapitaalkrachtig is of er is nog geen vermogen aangetrokken;
  • men betaalt reeds gedurende de looptijd huur en een deel van het koopbedrag. Na looptijd heeft men het complete bedrag afbetaalt op de aankoopsom. Op die manier kunnen startende ondernemers zich geleidelijk aan een pand veroorloven wat mogelijk wordt betaald van de maandelijkse omzetcijfers.

Notariële overdracht

Omdat het gaat om een koopakte dient er reeds tijdig een notariële akte opgesteld te worden waarmee de onderlinge belangen worden vastgesteld. Het gaat om koop en na looptijd dient aangetoond te worden dat het aankoopbedrag gedurende de huurtermijn is betaald. Die onderlinge relatie is dus belangrijk en kan het beste via een pre koopakte worden aangegaan voordat het komt tot de werkelijke koopakte en eigendomsoverdracht. Daarmee leggen de verkoper en huurkoper vast dat zij gezamenlijk deze verbintenis aangaan.

Gebruik en oplevering

Omdat de huurkoper gedurende de looptijd reeds gebruik maakt van het pand of de ruimte draagt men daarover ook de verantwoordelijkheid. De eigenaar blijft verantwoordelijk voor het complete gebouw echter in dit geval is er sprake van een verkapte vorm van gezamenlijke eigendom. Het is dus voor beide partijen belangrijk dat men het pand in de juiste stand houdt zodat het voldoet aan het kwaliteitsniveau verwacht bij verkoop.

Het contract aangaan

Omdat het om een huurcontract waarbij het eigenaarschap na looptijd wordt overgedragen dienen de uitgangspunten daartoe helder op papier te worden gezet. Dat houdt in dat men reeds bij het aangaan van het huurkoop contract de onderlinge relatie bij voorkeur bij een advocaat of notaris laat vastleggen. Men dient zekerheid te hebben omtrent de financiering en dat na looptijd door beide partijen uiteraard wordt geleverd. Het aangaan van een dergelijk contract is overeenkomstig een koopcontract en dient via officiële wegen bekrachtigd te worden.