Overdracht eigenaarschap eengezinswoning

Om de overdracht van eigenaarschap voor een eengezinswoning te realiseren wordt een koopakte opgesteld. De koopakte eengezinswoning legt de voorwaarden tussen verkoper en koper vast hoe de koop moet worden afgerond. Daartoe dient men naar de notaris te gaan om de koopakte te ondertekenen. Na alle verplichte handelingen kunnen de sleutels aan de nieuwe eigenaar worden overhandigd waarna de notariële verplichtingen worden beëindigd. Wat zijn de belangrijke aandachtspunten bij het aangaan van de koopakte eengezinswoning?

Prijs onderhandelingen

  • Wat een reële prijs voor een eengezinswoning is, hangt sterk af van:
  • waar men woont;
  • hoe de woningmarkt zich heeft ontwikkeld;
  • hoe snel men van de woning af wil. Nood gedwongen verkoop kan een lage aankoopprijs betekenen.
Het is dan ook verstandig om goed na te denken over wat men met de verkoop wil bereiken. Hoever wil men eventueel gaan om de koop werkelijk rond te krijgen. De noodzaak kan bij de verkoper namelijk groot zijn waardoor de koper de eengezinswoning tegen een zeer gunstige prijs kan bemachtigen. Wees reëel en doe een verstandig bod overeenkomstig de marktwaarde van de eengezinswoning.

Hypotheek uitkiezen

De regels voor het afsluiten van een hypotheek zijn vaak gewijzigd, juist omdat de kosten daarvan moeten worden beperkt. Men moet minimaal de helft aflossen waarbij niet meer dan vijf procent (neemt ieder jaar met een procent af) kan lenen bovenop de waarde van de eengezinswoning. Laat je adviseren omtrent de meest gunstige hypotheekvorm. Houdt er rekening mee dat je compleet gedurende de looptijd moet aflossen indien je van de hypotheekrenteaftrek wilt gebruik maken. Wees dus kritisch bij de keuze van de hypotheekvorm voordat de koopakte eengezinswoning wordt ondertekend.

Aanwezige gebreken

Om aan de voorwaarden van de koopakte eengezinswoning te kunnen voldoen dienen alle gebreken binnen de woning aangegeven te worden. De koper moet concreet inzicht hebben in de consequenties van het aangaan van de koopakte. Wat zijn de risico’s en kan men nog financiële tegenslagen verwachten door de aankoop van de eengezinswoning. De verkoper is verplicht om alle bekende gebreken aan te geven zodat men weet wat er aan de hand is. Men moet dus voldoen aan alle plichten zoals die staan beschreven binnen de koopakte eengezinswoning.

Koopakte volmacht ondertekenen

Wil je de koop van de eengezinswoning afronden echter kun je wegens omstandigheden niet aanwezig zijn, dan kun je gebruik maken van een volmacht. Of een kennis of een medewerker van het notaris kantoor kan dan de akte ondertekenen zodat het officiële gedeelte op een adequate manier wordt afgerond. Daartoe kun je vooraf een verklaring afgeven dat een bepaalde persoon de koopakte komt ondertekenen. Je weet dan zeker dat je belangen worden afgerond zonder dat je daarbij zelf aanwezig moet zijn.

Notaris handelt af

Is de koopakte eengezinswoning eenmaal ondertekent door alle benodigde partijen dan is in principe de koop rond. De notaris wikkelt de financiële handelingen dan verder af. De nieuwe eigenaar krijgt daarmee een hypotheekschuld en de oude eigenaar kan de oude schuld afbetalen of koopt een nieuwe woning. De koopakte eengezinswoning alsmede de hypotheekakte worden afgerond en centraal geregistreerd. Daardoor weet iedere partij wie de nieuwe eigenaar is van de eengezinswoning.