Middels de koopakte rijtjeswoning aanschaffen

Wil je een rijtjeswoning aanschaffen dan dient daartoe een koopakte te worden opgesteld. Het bestaat uit twee delen namelijk: de feitelijke overdacht van het eigenaarschap; de regeling aangaande de financiering van de aankoop. Het vormt de basis waarmee de complete verkoop van de woning kan worden geregeld. Alle juridische aspecten van de aankoop worden bij de notaris middels een koopakte vastgelegd, waarna het notariskantoor alle eindjes afwikkelt. De notaris vormt daarbij een onafhankelijke bemiddelaar zodat wettelijke overeenkomsten tussen verkoper, koper en hypotheekverstrekker concreet worden aangegaan. Wat kun je verwachten bij het aangaan van een koopakte rijtjeswoning?

Afnemende leen mogelijkheden

Er is vanuit regeringsoverwegingen afgesproken dat de burger per woning relatief minder kan lenen om de aankoop rond te krijgen. Het houdt in dat op termijn iedereen niet meer kan lenen dan de feitelijke waarde van de woning zelf. Het wordt ook wel de ‘loan to value ratio’ genoemd. Van 2012 tot 2018 daalt dit percentage van 6% tot 0% bovenop de marktwaarde. Wordt er meer geleend dan houdt het in dat de renteaftrek over het teveel komt te vervallen of de koper moet ervoor zorgen dat aanvullende kosten zelf worden betaald. De mate van leen capaciteiten binnen een koopakte worden dus aanzienlijk beperkt. Laat je voor het aankopen van een rijtjeswoning concreet informeren naar de mogelijkheden aangaande de koopakte.

Taxatie voor marktwaarde bepaling

Om de koopakte af te kunnen sluiten dient voor de verstrekking van de hypotheeklening een taxatie te worden verricht om de huidige marktwaarde van de woning vast te stellen. Het vormt de basis van hoeveel men werkelijk mag lenen. Veelal zal het overeenkomstig de afgesproken verkoopprijs zijn. De WOZ waarde wordt gebruikt om het onderpand van de hypotheeklening binnen de koopakte vast te leggen. De hypotheeklening kan slechts worden aangegaan indien de waarde van de woning voldoende zekerheid biedt. Dalen de prijzen echter jarenlang dan wordt het ongunstig voor de bank om een lening aan te gaan omdat de risico’s op verlies toenemen. Uiteraard is het gunstig als de woningprijzen en dus de marktwaarde stijgen. Wees zeker over hoeveel je kunt lenen binnen de koopakte door een taxatie te laten doen.

Koopakte via de notaris opgesteld

Om alle documenten behorende bij de koopakte rijtjeswoning te voltooien dient alles te worden vastgelegd bij de notaris. Enerzijds dient compleet te worden aangetoond dat de financiën op orde zijn zodat de woning via een hypotheeklening kan worden gekocht. Anderzijds wordt het eigenaarschap binnen de koopakte rijtjeswoning overdragen aan de kopers. Daartoe worden de juridische uitgangspunten voor de levering en betaling binnen de koopakte nauwkeurig door de notaris vastgelegd.

De ondertekening

Een koopakte is pas officieel geworden indien alle partijen daartoe hebben ondertekend. Dat houdt in de vorige en nieuwe eigenaars dienen het te bekrachtigen waarna de notaris de overdracht met zijn handtekening afrond. Het kan voorkomen dat een bepaalde partij niet aanwezig kan zijn bij de feitelijke ondertekening. In dat geval bestaat de mogelijkheid om een volmacht te geven aan een kennis zodat via die weg een en ander wordt afgerond. Regel altijd tijdig bij de notaris het volmacht zodat alles op de dag van ondertekening kan worden geregeld. Laat je informeren omtrent de mogelijkheden bij het aangaan van de koopakte.