Overeenkomst lening

Wil je geld lenen van een persoon, bank of bedrijf stel dan altijd een overeenkomst lening op zodat beide partijen weten wat er van elkaar wordt verwacht. Een overeenkomst lening is dan ook wettelijk gezien een wederrechtelijke overeenkomst met wederzijds verbindende afspraken. De ene partij leent geld aan een tweede partij. Voor de geld verstrekking dient de lenende partij een vergoeding te betalen zolang het geld nog niet is afgelost. Bovendien wil je als geld verstrekkende partij zondermeer weten hoe de lenende partij het geld aflost, wordt dit gedaan via een maandelijkse aflossing of wordt de aflossing in één keer gedaan op de einddatum van de looptijd. Ook dit heeft invloed op de vergoeding die de lenende partij verschuldigd is. Waarmee moet rekening gehouden worden als er sprake is van een overeenkomst lening, en waaruit is de overeenkomst lening opgebouwd?

Opbouw van een overeenkomst lening

Een overeenkomst lening moet altijd helder en accuraat zijn en beide partijen moet begrijpen wat er in de overeenkomst lening staat. Het gaat hier namelijk om een wederzijdse verplichting waarmee beide partijen akkoord gaan en dus moeten beide partijen ook de wederzijdse verplichtingen conform het contractrecht nakomen. Wat staat er zoal in een overeenkomst lening?:
  • Hoeveel leent de lener van de geld verstrekker?
  • Vanaf welke datum is het geld verstrekt aan de geld lener?
  • Hoe hoog bedraagt de vergoeding voor het verstrekte geld, de rente?
  • Op welke wijze wordt afgelost, per maand of in één keer? Let wel dat de rente vergoeding bij in één keer aflossen hoger ligt aangezien je tussentijds niet aflost.
  • Hoelang wordt het geldbedrag verstrekt, dus op welke einddatum moet het bedrag zijn afgelost?
Dit zijn belangrijke contractuele punten die altijd in een overeenkomst lening moeten staan. Heb je minder begrip van de strekking van een overeenkomst lening laat je dan bijstaan door een juridisch adviseur (mits dit rendabel is uiteraard).

Geld lenen van vrienden

Je hebt een aanzienlijk geldbedrag in contanten geleend aan een kennis of vriend, echter wegens omstandigheden wordt er niet terug betaald. Strikt genomen is dit contract breuk echter het is lastig om aan te tonen. Je hebt het geld in contanten verstrekt en er is geen overeenkomst lening getekend.

Mondelinge afspraken leningen

Je kunt dus eigenlijk niet eens aantonen dat je het geld aan de geld lener hebt verstrekt. Voor kom dus altijd mondelinge afspraken bij geld leningen, ook al is de geld lener je beste vriend. Stel netjes een overeenkomst lening op om problemen in de toekomst te voorkomen. Een overeenkomst lening beschermt namelijk jouw belangen als geld verstrekker. In de overeenkomst lening is een wettelijke overeenkomst tussen twee personen waarmee wederzijdse verplichtingen worden gecreëerd. Mocht dit dan alsnog fout lopen kun je een juridische mediator inschakelen of je haalt je recht bij de rechter. De overeenkomst lening zal je in het gelijk stellen. Om twijfel te voorkomen verstrek je het geld via een overboeking via de bank.

Overeenkomst lening bij banklening

Stap je voor een lening naar de bank, dan heeft de bank daartoe standaard contracten voor klaar liggen die juridisch en wettelijk kloppen. Om een lening bij een bank te verkrijgen dien je aan persoonlijke voorwaarden te voldoen. Zo moet je een vast inkomen hebben dat de mogelijkheid biedt om de lening ook feitelijk te kunnen terug betalen. Tevens dient helder te zijn dat je de financiële ruimte hebt om aan de maandelijkse aflossing en rente betaling te kunnen voldoen. Heb je daarover dan ook vragen laat je dan ook uitvoerig informeren door een bank- of juridisch contractrecht specialist.

Overeenkomst lening bij bedrijfslening

Ook bestaat de mogelijkheid om een lening van een bedrijf te verkrijgen. Heb je een goede kennis die zijn gouden handdruk in een Stamrecht BV heeft gestort, kan hij jou goed helpen. Belastingtechnisch en wettelijk gezien mag de enige hoofdbeslisser van een Stamrecht BV een geldlening verstrekken in de privé sfeer met als doel dat het verstrekte geld na een looptijd met een goed rendement terug komt. De Stamrecht BV eigenaar is dan ook verplicht om daartoe correct papierwerk klaar te maken oftewel tussen beide partijen dient een overeenkomst lening te worden opgesteld waarin de voorwaarden van de geld verstrekking concreet worden vastgelegd.