Het tijdelijke huurcontract

Om een object te huren kan men een tijdelijk huurcontract aangaan. Daarmee wordt vastgelegd wat de onderlinge voorwaarden zijn voor de termijn dat het object wordt gehuurd. Huurcontracten kunnen worden aangegaan zolang men iets nodig heeft. Denk aan de korte huur van een bepaald apparaat om iets in huis te kunnen doen. Daarnaast kan het de middellange termijn huur betekenen waarbij een kamer of pand tijdelijk wordt gebruikt. Door het aangaan van een tijdelijk huurcontract weet de huurder en verhuurder wat de onderlinge afspraken zijn.

Wat wordt afgesproken?

Een tijdelijk huurcontract wordt aangegaan voor de korte termijn huur van een object of ruimte. In het huurcontract staat beschreven:
  • wat wordt er gehuurd. Dit kan een apparaat, een product of pand zijn;
  • hoe lang wordt het gehuurd. Wanneer loopt het tijdelijke huurcontract af;
  • wat zijn de rechten en plichten van beide partijen gedurende de huur;
  • hoe hoog is de huur vergoeding;
  • wat zijn de aanvullende ontbindende voorwaarden, enzovoorts.
Het tijdelijke huurcontract wordt opgesteld om zekerheid te geven aangaande de juridische uitgangspunten.

Ontbinding van rechtswege

Het aangaan van een tijdelijk huurcontract houdt in dat het een contract voor bepaalde tijd betreft. Het tijdelijke karakter van het huurcontract zorgt ervoor dat na het verlopen van de huurtermijn het gehuurde object weer door de eigenaar valt te gebruiken. Door het huurcontract verloopt de huurtermijn waarna het object in oorspronkelijke staat weer terug moet worden gegeven. De juridische zekerheid van een tijdelijk huurcontract zorgt ervoor dat men geen risico’s loopt aangaande de verhuur.

Omzetten huurcontract

Het kan uiteraard voorkomen dat het tijdelijke huurcontract zeer goed is bevallen door beide partijen dat een vervolg huurcontract komt. Dat kan betekenen dat:
  • het tijdelijke huurcontract wordt gevolgd door nog een tijdelijk huurcontract;
  • het wordt omgezet in een vast contract voor onbepaalde tijd. Veelal wordt daarbij een opzegtermijn schriftelijk afgesproken.
Zorg er altijd voor dat bij het omzetten van een aflopend tijdelijk contract de voorwaarden binnen het nieuwe huurcontract juridisch goed staan beschreven.

Juridische check huurcontract

Voordat een huurcontract wordt afgesloten doet men er altijd verstandig aan om het huurcontract juridisch te laten nakijken. Het voorkomt dat er contractuele problemen voorkomen en dat de belangen goed zijn beschreven. De belangen van huurder en verhuurder zijn verschillend echter komen binnen het tijdelijke huurcontract samen. Via het huurcontract kan de feitelijke huur tot stand komen zonder dat er problemen ontstaan.

Verplichtingen uit huurcontract

Omdat er een tijdelijk huurcontract is aangegaan dient men ook de voorwaarden te respecteren. Het object dient namelijk na de huur in goede staan worden terugbezorgd. Daarnaast is er aansprakelijkheid over het object indien er schade wordt toegebracht. Het huurcontract legt daartoe de rechten concreet vast. Wil je ook even gebruik maken van een object of product ga dan een tijdelijk huurcontract aan. Daarmee profiteer je van het product of apparaat echter hoef je geen grote investering voor aankoop te doen. Huur tijdelijk om jouw belangen te realiseren.