Volmacht recht voor gegarandeerde ondertekening

Wil je een overeenkomst ondertekenen terwijl je zelf niet aanwezig bent maak dan gebruik van een volmacht. Het zorgt ervoor dat je contracten kunt regelen zodanig dat je een vervanger toepast. Daartoe moet een officiële volmacht worden verstrekt aan diegene die het als vervanger mag ondertekenen. Denk daarbij aan:
  • het aangaan van een overeenkomst via de notaris;
  • het geven van een stem tijdens verkiezingen.
Meerdere overeenkomsten kunnen worden ondertekend door vertegenwoordigers indien daartoe vooraf volmachten zijn afgegeven. Ga ook voor zekerheid dat bepaalde contracten worden afgerond door daartoe volmachten ter ondertekening te geven.

Wie neemt taken over?

Omdat het belangrijke beslissingen zijn aangaande het aangaan van overeenkomsten doet men er verstandig aan om deze door een vertrouweling te laten ondertekenen. Een volmacht moet dan ook worden overgenomen door iemand die we goed kennen. Het zorgt ervoor dat via de volmacht doelstellingen worden bereikt doordat iemand anders de honneurs overneemt. Dat kan via:
  • een bekende neemt de taken over. Deze krijgt een volmacht en verschijnt op het afgesproken moment bij de notaris om een en ander compleet af te ronden;
  • de notaris zelf. Een medewerker van de notaris neemt jouw taken over zodat altijd de juiste hoeveelheid personen de documenten bekrachtigen.
Let erop dat men bij een volmacht ondertekening de bekrachtiging altijd op het afgesproken moment doet omdat de belangen groot kunnen zijn. De notaris moet bijvoorbeeld de financiën compleet afronden na het ondertekenen.

Goed geregeld

Door een volmacht aan een ander te geven weet je dat er zeker wordt ondertekend. In principe krijgt diegene alle rechten in handen om zo voor jou de zaken te kunnen regelen of om het te voltooien. Met een concreet volmacht weet men wat er moet worden gedaan.

Taken gevolmachtigde

Een volmacht zorgt er ook voor dat de gevolmachtigde wel moet komen opdagen om de contractuele verplichtingen te voltooien. Dit geldt voor volmachten voor bijvoorbeeld contract en overeenkomst ondertekenen. Daarnaast bestaan er ook volmachten zoals wanneer men mag uitmaken wat er wordt gestemd. De gevolmachtigde kan zelf kiezen maar kan ook besluiten om niet te stemmen. Dit is dan de vrijheid van diegene die het volmacht heeft verkregen. Wil je dat overeenkomsten goed worden geregeld zorg ervoor dat een bekende jouw taken overneemt door een volmacht daartoe af te geven.

Officiële volmacht

Om akten te kunnen ondertekenen dient daartoe een officiële volmacht worden afgegeven waartoe de juiste gegevens van de gevolmachtigde moeten worden verstrekt. Dat houdt in dat de notaris vooraf een kopie van het identificatiebewijs moet hebben zoals een paspoort, maar kan in uitzonderlijke gevallen reeds een ontmoeting willen met de gevolmachtigde. Afhankelijk van de risico’s bij een overeenkomst zal meer informatie geëist zijn. Laat je daartoe informeren door de notaris aangaande wat er allemaal voor een volmacht moet worden aangeleverd. Daarmee kunnen de belangen goed worden vastgelegd zonder dat de hoofdpersoon concreet aanwezig is.

Vervanging wegens andere verplichtingen

Een volmacht zorgt ervoor dat men alle verplichtingen voldoen zonder dat men daartoe zelf aanwezig is. Indien men reeds dat men niet bij de ondertekening aanwezig kan zijn, kan aan een vervanger of de notaris zelf een volmacht worden verstrekt. Daarmee kan de gevolmachtigde aan jouw contractuele verplichtingen voldoen en jij kunt je aandacht schenken aan andere verplichtingen. Dat is de handigheid en diversiteit van het verlenen van een volmacht bij overeenkomst ondertekening.