Voorbeeld bezwaarschrift WOZ

Het loont om een bezwaarschrift in te dienen tegen de zogeheten WOZ-waarde bepaling door de gemeente. Zeker in deze economische mindere tijden is de WOZ waarde veelal overschat omdat de woningen simpelweg goedkoper door de markt werking worden. De WOZ waarde is uiteraard gekoppeld aan de feitelijke verkoopwaarde van een woning. De inschatting door de gemeente is snel te optimistisch waarmee u feitelijk te veel belastingen moet betalen. Aan de WOZ waarde van een woning zijn namelijk belastingen gekoppeld welke door de gemeente en de belastingdienst worden geheven. Zo moet u denken aan de gemeentelijke onroerend goed belasting, het eigen woningen forfait voor inkomsten- en vermogensbelastingen alsmede de waterschapslasten. Uiteraard is het zo des te hoger dat de WOZ waarde is des te meer dient u aan belastingen te betalen. Het loont daarom om in bezwaar te gaan tegen een WOZ waardering.

Bepaling WOZ waarde

Ieder jaar dient uw gemeente conform de wet voor elk pand in de gemeente de economische waarde te bepalen. Dit betreft dan huizen, winkels en percelen grond. Daartoe wordt veelal gebruik gemaakt van de verkoopprijzen van woningen in de nabijheid. Toch kan het zo zijn dat uw woning verkeert wordt ingeschaald omdat juist in uw buurt veel woningen staan met een andere prijscategorie. Dit kan effect hebben op uw WOZ waarde doordat uw WOZ waarde omhoog wordt getrokken. Dit kan zeer ongunstig werken. Het is altijd aan te raden om dan ook direct daartegen in bezwaar te gaan. Gewoonlijk heeft u tot op zes weken de tijd om bezwaar schriftelijk bij de gemeente in te dienen. Let wel dat u de brief dan ook op tijd verstuurd of persoonlijk langs brengt bij de gemeente. U kunt uw brief afgeven bij de receptie alwaar u kunt toezien op de stempeling van de ontvangst datum op de brief. De bepaling van de WOZ waarde gebeurd op gegevens van 1 januari van het vorige jaar. Oftewel indien toen de economie goed draaide waren de huizen prijzen nog hoog, echter momenteel is de huizenmarkt ingestort als een kaartenhuis waarmee de waarde ook stevig is gekelderd. Er is dan ook altijd een behoorlijke discrepantie tussen de huidige waarde en de waarde van uw woning in het vorige jaar.

Bezwaar maken WOZ waarde

Hoe lager de WOZ waarde is des te minder hoeft u aan gemeentelijke en landelijke belastingen te betalen. Een succesvol bezwaar kan u mogelijk vele honderden euro’s besparen, en dat is precies wat u nodig heeft in deze slechte tijden. Wat moet u eigenlijk doen om een bezwaar succesvol te laten zijn? Vraag het taxatierapport van uw woning bij de gemeente op zodat u weet waar u tegen bezwaar moet maken. Dit taxatierapport is veelal gebaseerd op basis van verkoopprijzen van andere woningen in de buurt; Het is dan belangrijk om aan te tonen waarom uw huis anders is dan overige woningen in de buurt. U kunt denken aan de grootte van de tuin, geen garage, een kleinere woning of u heeft een hoekwoning. Het kan allemaal uitmaken. Zo ook de inhoud en indeling van uw woning. Geen woning is het zelfde en andere woningen hebben mogelijk dure verbouwingen achter de rug. Ook kan de locatie van uw woning ongunstig werken;

Taxatie moment

Maak een redenatie omtrent het taxatie moment. Het is immers zo dat 1 januari in het jaar ervoor wel erg lang geleden is. In een jaar kan veel gebeuren. De recessie slaat toe, de euro heeft geen waarde meer, een Europees land gaat failliet, de huizenmarkt stort in, banken vallen om. Alles kan effect hebben op de waarde van uw woning. Kijk dan als tip bij het kadaster omtrent waardestijgingen en –dalingen van huizen. Dit kunt u veelal positief aanwenden om bezwaar te maken tegen een WOZ waarde bepaling. Let wel dat u de bron van het kadaster vermeld in uw bezwaarschrift; Een handige methode is om inzicht te verkrijgen in de verkoopprijs van vergelijkbare woningen bij u in de straat. Dit kunt u simpelweg doen via internet of sms en kost maar weinig. U heeft dan snel inzicht in de verkoopprijs van de overige vergelijkbare woningen bij u in de straat. Met deze voorgaande punten staat u al snel sterk in het doen van een bezwaar tegen een WOZ waarde bepaling. Goede beargumentatie is essentieel.

Drempelwaarde bezwaar WOZ

Vanaf 2005 kunt u bezwaar maken tegen een WOZ waarde bepaling indien het verschil boven een bepaalde waarde uitkomt. Het verschil moet namelijk meer dan 5% van de vast gestelde WOZ waarde bepaling zijn. Aangezien de huizenmarkt momenteel zeer slecht draait en tevens het op de middellange termijn geen verbeteringen in het vooruitschiet liggen is het altijd aan te bevelen zodra u een WOZ waarde bepaling van de gemeente in huis heeft om zelf op onderzoek te gaan. Het kan tegenwoordig snel zijn dat uw WOZ waarde te hoog wordt ingeschaald en dus moet u ook teveel landelijke en gemeentelijke belastingen betalen. U bent een dief uit eigen portemonnee indien u niet actie onderneemt om uw eigen werkelijke WOZ waarde te verdedigen. Het kan u namelijk vele honderden euro’s belastinggeld schelen.