Een bezwaarschrift voor rechten

Indien men het ergens niet mee eens is dan kan men altijd een bezwaarschrift indienen. Het vormt een beklag tegen een bepaalde handeling van een organisatie om zo het gelijk te halen. Zowel binnen de overheidssfeer als binnen de zakelijke markt kun je het niet eens zijn met een besluit. Heb je goede redenen dan kun je met een goed opgesteld bezwaarschrift veel bereiken zodat je je recht haalt. Het kan een beperking in de kosten betekenen, een compensatie of een nietigverklaring van het eerder gemaakte besluit. Wat zijn de aandachtspunten bij het maken van een bezwaarschrift?

Bezwaar, beroep en hoger beroep

Een standaard procedure aangaande het indienen van een bezwaarschrift vormt:
  • bezwaar. Dit is de eerste en eveneens een belangrijke stap. Heb je gelijk dan wordt veelal reeds in deze stap de situatie gecorrigeerd;
  • beroep. Wordt het bezwaar afgewezen dan bestaat er altijd de mogelijkheid om daartoe in beroep te gaan. In dat geval zal veelal juridische assistentie ingeschakeld moeten worden om goed verweer te kunnen geven;
  • hoger beroep. De uitspraak in deze is altijd bindend binnen iedere vorm van rechtspraak. De zaak kan niet nogmaals inhoudelijk worden behandeld.
Uit voorgaande blijkt dat het zeer belangrijk is om een bezwaarschrift in te dienen indien uw belangen niet goed tot zijn recht zijn gekomen. Maar wat is de aanleiding en wat staat er zoal in een bezwaarschrift?

Bezwaar tegen bestuurlijke beslissingen

Burgers krijgen van de overheid vele beslissingen opgelegd waar we veelal maar mee akkoord moeten gaan. Is er echter sprake van een besluit waarmee je het compleet niet eens bent en heb je goede tegen redenen dan kun je daartoe een bezwaarschrift indienen. Iedereen heeft zes weken de tijd om bij bestuurlijke beslissingen van overheidswege bezwaar te maken. Op die manier kun je goed een bezwaar aantekenen met als resultaat dat het mogelijk wordt toegekend. Je weet het maar nooit, echter niet geschoten is altijd mis. Haal je recht door bezwaarschriften in te dienen tegen bestuurlijke beslissingen.

Effect bij WOZ waarde bezwaar

Een belangrijke reden om bezwaar te maken is tegen de WOZ waarde beschikking van de gemeente. Het is namelijk altijd de vraag of de gemeente de juiste gegevens heeft toegepast. Is de juiste woningvergelijk gedaan en betreffen het geen verouderde gegevens? Daarnaast is het de vraag of de woningmarkt in een stijgende of dalende lijn zit. Waardeverminderingen gaan over het algemeen veel sneller dan waardevermeerderingen. Is er sprake van een recessie dan doet men er goed aan om de beschikking goed tegen het licht te houden. Men kan er veel geld per jaar mee besparen op heffingen.

Verkeersboetes

Een mate van ergernis voor vele burgers is het krijgen van een boete. Toch moeten die boetes wel op de juiste manier zijn opgesteld en je moet ook werkelijk op die plek zijn geweest. Een foto met gezicht spreekt boekdelen. Het kan echter voorkomen dat men niet op die plaats is geweest echter er wel een overtreding is geconstateerd. In dat geval kan er sprake zijn van iemand die gebruik maakt van jouw kenteken. Daarnaast dienen overige gegevens uiteraard goed staan genoteerd. Is daarbij gerede twijfel dan kan met een bezwaarschrift indienen.