Bezwaar indienen kinderopvang toeslag

De belastingdienst regelt de hoogte van de kinderopvang toeslag die u en uw eventuele partner terug kunnen krijgen. Bent u het dan ook niet eens met de hoogte van uw kinderopvang toeslag dien dan een bezwaarschrift in. Wegens de slechte economische omstandigheden van het land heeft de overheid per 2011 bepaald dat u een groter aandeel in de kosten van opvang van uw kinderen moet dragen. De kinderopvang is al zo duur en nu dient u nog eens 5% extra bij te dragen. Daarnaast gaat de overheid verder de ruimte voor de toekenning van kinderopvang toeslag beperkten waardoor u als werkende partners extra hard worden getroffen.

Wijziging regeling kinderopvang toeslag

Kosten die worden gemaakt door u als ouder om de opvang voor uw kind te regelen worden tegemoetgekomen door de kinderopvang toeslag. De hoogte van de bijdrage is daarbij afhankelijk van het inkomen van de ouders. Wegens overheidstekort wil de overheid per 2012 de hoogte van de kinderopvang toeslag koppelen aan het aantal gewerkte uren, waarnaast de kindertoeslag voor hoge inkomens wordt beperkt. Allemaal regels om op de kosten van de overheid te besparen. Deze maatregelen kunnen dan ook betekenen dat u gekort wordt op uw kinderopvang toeslag. U bent het daar uiteraard niet mee eens en daarom is het verstandig om een bezwaarschrift kinderopvang toeslag in te dienen bij de belastingdienst.

Overheids- en werkgevers-bijdrage

Omdat de kinderopvang toeslag de kosten dekt voor de kinderopvang schept dit de mogelijkheid dat beide ouders kunnen werken. Daartoe draagt de overheid maar ook uw werkgever een deel in de kosten van de kinderopvang. Beide delen worden door de belastingdienst verrekend en dus worden deze in één keer maandelijks uitgekeerd. Dit betekent dat u overzicht houdt over uw financiële situatie. Ouders uit alle inkomensgroepen droegen in 2010 21% van de kosten terwijl dit dus in 2011 is gewijzigd naar 26%. Vanaf 2012 wordt er dan ook verder gekeken naar gewerkte uren en hoe vermogend u bent. Al met al betekent dit een grote wijziging in wat de overheid draagt qua kosten voor de opvang van uw kinderen. U dient meer te betalen voor de kinderopvang, bent u het daar niet mee eens dan is het verstandig om een bezwaarschrift in te dienen bij de belastingdienst.

Wanneer kinderopvang toeslag

In het geval dat u werkt of dat u een opleiding volgt, dan heeft u recht op kinderopvang toeslag. Dit is slechts van toepassing indien u kinderopvang moet regelen aangezien u en uw eventuele partner beiden moeten werken danwel een opleiding volgen. U bent in de kinderopvang vrij om te kiezen tussen een kinderopvangcentrum of gastouderbureau. Uitgangspunt is dat het kinderopvangcentrum, het gastouderbureau alsmede ook de gastouder zelf zijn geregistreerd bij het Landelijk Register Kinderopvang. De zorg voor uw kind moet namelijk uit handen worden gegeven aan een ervaren kinderopvang specialist. Wordt hieraan voldaan dan heeft u recht op een kinderopvang toeslag.

Overheidsbeleid

De overheid verwacht over 2011 een tekort van 230 miljoen euro in de kinderopvang. Dit betekent dat er gesnoeid moet worden in overheidsuitgaven en dat treft dus ook werkende partners met kinderen. Ook is het zo dat Nederland borg staat voor een aanzienlijk bedrag wegens het dreigende faillissement van andere Europese landen. Het kan dan ook bijna niet anders dat in de volgende jaren op verschillende manieren extra gesnoeid moet worden in overheidsuitgaven, en dus ook in de kosten van de kinderopvang. U als ouder gaat dan ook elke jaar meer bijdragen in de kosten van de opvang van uw kind. Bent u het dan ook niet eens met hoeveel u zelf moet bijdragen in de kosten van de kinderopvang, dien dan een bezwaarschrift kinderopvang toeslag in bij de Belastingdienst.