Bezwaarschrift voorlopige aanslag

Ieder jaar valt ook bij u de voorlopige belasting aanslag op de deurmat. Het kan echter zijn dat uw inkomens situatie is veranderd danwel staan er naar uw mening onjuistheden, dan wordt het tijd om een bezwaarschrift voorlopige aanslag in te dienen. U heeft daartoe zes weken de tijd aangezien het Bestuursrecht u die tijd geeft om tegen overheidsbesluiten bezwaar aan te tekenen. Een succesvol bezwaarschrift voorlopige belasting aanslag dient u te doen door:
  • kort en bondig maar concreet te zijn;
  • daarnaast is het altijd verstandig om documenten met feiten aan te halen waarmee uw bezwaarschrift extra kracht wordt gegeven.
Bent u het ook niet eens met uw voorlopige belasting aanslag teken dan tijdig bezwaar aan door een bezwaarschrift op te stellen.

Inhoud van bezwaarschrift voorlopige aanslag

Uiteraard dient u uw eigen gegevens en burgerservicenummer concreet in uw bezwaarschrift aan te geven, echter u dient ook het kenmerk van de voorlopige aanslag van de belastingdienst op te nemen in uw brief. Het is ook goed om te vermelden van: ''...Hierbij maak ik - burgerservicenummer - bezwaar tegen de voorlopige aanslag met kenmerk 123456 van de datum 01-01-2015 omdat....''. Daarna moet u uiteraard in een betoog uiteen zetten waarom dat u vindt dat u het oneens bent met de voorliggende voorlopige belasting aanslag. Dit kan uiteraard gaan omtrent verschillende punten zoals:
  • onroerende zaak belasting: de belastingdienst is van mening dat u meer dan 30 procent van de woning als praktijkruimte gebruikt;
  • is de WOZ waarde waarvan de belastingdienst uitgaat correct. De huizenmarkt daalt stevig en dus is de WOZ waarde te hoog. Het woning forfait wordt dan ook te hoog aangehouden;
  • hoe is het met de auto geregeld? Rijdt u op kosten van de zaak, of heeft u een eigen auto. Daarin moet duidelijk onderscheid zijn.

Wees concreet

U dient aan te geven waarom u het niet eens bent met de voorlopige aanslag van de belastingdienst. Dit betekent dan ook dat u concreet moet zijn. U heeft zelf ook een bepaalde administratie en daar kunt u goed punten uit halen. Cijfers en getallen maken een bezwaarschrift voorlopige aanslag dan ook concreet.
  • zijn de uitgangspunten van de berekening door de belastingdienst wel correct;
  • zijn er geen aanvullende aftrekposten;
  • kloppen de cijfers, het loon, enzovoorts wel;

Woz waarde

Hoe hoog is de werkelijke WOZ waarde. Voeg een kopie van de werkelijke WOZ waardebepaling toe welke u na het bezwaarschrift WOZ waarde heeft ontvangen; Het is noodzaak dat u uw betoog kracht bijzet door concreet te zijn. Naarmate u meer concrete gegevens aanlevert waarmee de berekening van de belastingdienst onjuist blijkt te zijn, wordt de kans op slagen van uw bezwaarschrift meer aannemelijk.

Succes met bezwaarschrift

Om met succes een bezwaarschrift in te dienen is het altijd noodzaak dat u verstand van uw eigen financiƫn maar ook welke aftrekposten u zoal kunt indienen. Daartoe dient u uiteraard op jaar basis bij te houden welke aftrek posten u zoal heeft. Stel daartoe dan ook een nette administratie op zodat u uw bezwaarschrift voorlopige belasting aanslag kracht kunt bijzetten. Ook u kunt met concrete cijfers een bezwaarschrift voorlopige belasting aanslag succesvol laten zijn.