Geen zorgtoeslag ontvangen?

Bijna iedereen in Nederland kan aanspraak maken op zorgtoeslag. Hieronder woedt uitgelegd hoe je bezwaar kan maken tegen de hoogte van het te ontvangen bedrag. Er zijn echter speciale groepen die geen aanspraak kunnen doen op de zorgtoeslag. Die groepen staan nu eerst beschreven.
  • Militairen in actieve dienst zijn verzekert door de ziektekostenregeling van Defensie en dus niet zoals andere burgers conform de Zorg verzekeringswet;
  • Voor gedetineerden wordt eventuele geneeskundige zorg vergoed door het Ministerie van Justitie. Partners van gedetineerden hebben wel recht op zorgtoeslag; Alhoewel het in Nederland verplicht is om een zorgverzekering af te sluiten, het kan echter wel zo zijn dat u gemoedsbezwaren heeft wegens uw geloof of levensovertuiging. U dient daartoe een ontheffing aan te vragen voor de AWBZ zodat u bent vrijgesteld voor het betalen van de premie;
  • Indien u in Nederland echter u werkt in het buitenland dan bent u niet verplicht om in Nederland verzekerd te zijn. Wordt u echter gedetacheerd met een E-101 verklaring dan kan het zijn dat u wel AWBZ verzekerd bent en dus kan het zijn dat u wel in aanmerking komt voor een zorgtoeslag.

Voorbeeld bezwaarschrift belastingdienst zorgtoeslag

Via de belastingdienst is geregeld dat de overheid een financiële tegemoetkoming doet in de kosten van de zorgverzekering. Iedereen weet dat de kosten van de zorg met de jaren alleen maar gaan stijgen, eveneens in economische mindere tijden. Omdat iedereen dezelfde premie moet betalen voor de basis zorgverzekering (dit varieert tussen verschillende zorg aanbieders) is een financiële tegemoetkoming aan de minder bedeelden zeer gepast. De belastingdienst bepaald gewoonlijk op het inkomen van het voorgaande jaar de hoogte van uw zorgtoeslag. Het kan echter zijn dat uw omstandigheden in de tussentijd zijn gewijzigd. Het gaat economisch minder goed dus het kan zijn dat u wegens bedrijfseconomische redenen bent ontslagen. Dan is het verstandig om een bezwaar in te dienen tegen de hoogte van de zorgtoeslag.

Wanneer zorgtoeslag

Indien u achttien jaar of ouder bent met een Nederlandse nationaliteit of met een verblijfsvergunning dan moet u premie voor zorgverzekering te betalen. Dit betekent dan ook dat u vanaf die leeftijd bij onvoldoende inkomen recht heeft op zorgtoeslag. Daartoe dient u uiteraard een zorgverzekering aan te vragen bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Naarmate uw inkomen lager is des te hoger zal de zorgtoeslag uitvallen. Indien u een inkomen heeft van minder van € 33.743 per jaar exclusief eventuele studiefinanciering dan heeft u recht op zorgtoeslag. Vanaf achttien jaar kunt u – ook al woont u thuis bij uw ouders – een zorgtoeslag aanvragen. Vanaf 2013 is het aanvullend de intentie dat vermogende mensen geen aanspraak kunnen maken op een zorgtoeslag, ongeacht de hoogte van het inkomen. Woont en/ of werkt u in het buitenland dan gelden er aparte voorwaarden, laat u daartoe door de belastingdienst informeren.

Hoogte zorgtoeslag

De hoogte van de zorgtoeslag is gebaseerd op het inkomen van het vorige jaar. Het kan dan ook zijn dat uw inkomen in de tussentijd is gewijzigd. Zo kunt u ontslagen zijn wegens slechte bedrijfscijfers en daarmee komt u in de WW. Dan ontvangt u slechts 70% van uw laatst verdiende loon. Hoelang u dit ontvangt is afhankelijk van uw arbeidsgeschiedenis waarna u terug valt in een bijstandsuitkering. Dit betekent dan ook dat het urgent voor u is om bezwaar aan te tekenen tegen de hoogte van de vergoeding van de zorgtoeslag. De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van uw inkomen en als uw inkomen dermate daalt dan kunt u simpelweg de kosten van de zorgverzekering niet meer dragen.

Huur- en zorgtoeslag

De aanvraag van zorgtoeslag gaat gewoonlijk via de belastingdienst, daartoe kunt u een formulier aanvragen of downloaden. Huurt u daarnaast eveneens een woning of appartement dan kunt u tevens huur toeslag aanvragen. Daartoe heeft de belastingdienst een gecombineerd formulier. Heeft u dan ook vragen omtrent de hoogte van uw zorgtoeslag laat u dan informeren. Indien uw inkomens omstandigheden wijzigen dan dient u bezwaar aan te tekenen aangezien u de kosten voor de zorgverzekering niet meer kunt dragen. Bezwaar aantekenen levert vaak een reductie in de kosten die u moet dragen