Voorbeeld bezwaarschrift parkeerboete

Een bezwaarschrift parkeerboete kan succesvol zijn indien u goede argumenten daartoe heeft! Heeft u dat nu ook, even snel een boodschapje doen en u heeft een parkeerboete te pakken. Veelal gaat het om een kleine boete, en dus nemen mensen niet de moeite om tegen een parkeerboete in bezwaar te gaan. Toch kan het in sommige omstandigheden wel vruchten afwerpen om tegen een parkeerboete bezwaar te maken. Uiteraard hangt het succes van uw bezwaarschrift parkeerboete af van de urgentie van uw reden. Veelal zijn zwaarwegende redenen op basis van medische argumentatie danwel overlijden overtuigend genoeg om een bezwaarschrift parkeerboete succes vol te krijgen. Toch dient u daartoe voldoende bewijs aan te leveren om één en ander gehonoreerd te krijgen.

Hoe? Bezwaarschrift parkeerboete!

Uiteraard is het van belang dat u het niet eens bent met de parkeerboete en dat de reden van uw vergrijp dringend genoeg is om succesvol tegen een parkeerboete in bezwaar te kunnen gaan. Welke stappen moet u doorlopen om een bezwaarschrift parkeerboete in te dienen:
 • Bezwaarschrift: u dient een bezwaarschrift in te dienen met uw redevoering waarom u het niet eens bent met de parkeerboete. Daartoe dient u harde feiten oftewel bewijs aan te voeren op basis waarvan de rechter positief in uw voordeel kan oordelen;
 • Binnen zes weken nadat u de parkeerboete heeft ontvangen dient u uw bezwaarschrift parkeerboete in te dienen. Gewoonlijk is het beter om het opsturen van het bezwaarschrift tijdig te doen. Het adres waar u het bezwaarschrift heen kunt sturen wordt gewoonlijk vermeld op de parkeerboete;
 • Is uw bezwaar afgewezen dan kunt u overwegen om naar de belastingrechter te stappen, om daar beroep in te dienen. In dit geval dient ook u de bewijsvoering aan te voeren waarom u denkt dat de parkeerboete onterecht is geweest, danwel waarom u denkt dat u de overtreding niet heeft begaan.

Welke bezwaren werken niet?

Veelal krijgen bestuurders een parkeerboete omdat er simpelweg verkeerd wordt geparkeerd op onbestemde locaties. Ook komt het veelal voor dat de bestuurder van de geparkeerde auto even in en uit een winkel of appartement loopt om iets af te geven. Tja, dat kan dus niet. Andere voorbeelden waarbij het bezwaar parkeerboete niet gaat werken:
 • U heeft een parkeer kaartje gekocht echter de tijd is verstreken. Het argument dat uw afspraak uit is gelopen heeft geen effect op de parkeerboete;
 • Tijdens het parkeren komt u er achter dat u geen kleingeld op zak heeft danwel er is geen chipknip oplaadpunt;
 • U heeft het voertuig op een locatie geparkeerd waar u onbekend was. U kon simpelweg de parkeer automaat niet vinden. Even rondvragen en u had geweten waar de parkeer automaat wel had gestaan;
 • Parkeer kaartje heeft wel in het zicht gelegen.. (dit argument wordt vaak niet gehonoreerd terwijl het parkeer kaartje mogelijk wel in het zicht heeft gelegen. Dit zal dan vaak het woord van de dienst doende agent zijn tegen dat van u).

Welke bezwaren werken?

Ondanks het feit dat vele omstandigheden door de overheid als onterecht bezwaar worden bestempeld zijn er omstandigheden dat het bezwaarschrift wel succesvol kan worden beschouwd.
 • Er is sprake van een nood situatie, waarbij een bezoek aan het ziekenhuis of huisartsbezoek noodzakelijk is. Denk aan het gebroken water bij een zwangere vrouw, een passagier heeft een ernstig levensbedreigende wond, urgente medische assistentie in zijn algemeenheid;
 • Een naaste is overleden. Bij een naaste moet u denken over uw partner en directe familie leden;
 • Parkeer kaartje heeft wel in het zicht gelegen. U kunt maar op een manier duidelijkheid verschaffen omtrent het wel hebben van een parkeer kaartje gelegen op een duidelijke plek in de auto. Dit doet u door op het moment van het kopen en deponeren van het parkeer kaartje in de auto een foto te nemen van de omstandigheden (met datum registratie op de foto);
 • U ziet een omstander in levensgevaar en parkeer uw voertuig per abuis. Een getuigenis van de geredde omstander zal in deze succesvol zijn;

Overige overtuigende argumenten

Bij het aandragen van argumenten tegen een parkeerboete is het altijd van belang om voldoende bewijs aan te dragen welke uw argument kracht bij zetten.

Tips

Het kan zijn dat u wederom in een dergelijke situatie terecht komt waarbij een kaartje niet in het zicht lag, of u kunt het wel gekochte kaartje niet meer terug vinden. Uiteraard is de foto techniek zeer handig, echter veel nemen bestuurders daartoe niet de moeite of hebben simpelweg de tijd daartoe niet. Een manier om hier dan alsnog in bezwaar te gaan is om even te wachten op een mede parkeerder. U vergoedt zijn parkeer kaartje (omdat gewoonlijk parkeer kaartjes gedeclareerd kunnen worden) waarmee u dus een bezwaar kunt aantekenen. Uiteraard is het dan de vraag of de rechter uw bezwaar wel of niet goedkeurt aangezien dan het woord van de dienst doende agent meetelt.