Voorbeeld brief koopovereenkomst

Ben jij misschien bezig met een eventuele koop van een huis? Of met het verkopen van een huis? Dan ben je misschien wel op zoek naar een voorbeeld van een koopovereenkomst voor een huis, zodat je deze als leidraad kunt gebruiken voor de overeenkomst van jouw huis. Op deze manier maak je het werk voor jezelf een stuk makkelijker. Je hoeft het wiel niet meer zelf opnieuw uit te vinden. Simpelweg je eigen gegevens invullen en een koopovereenkomst is dan een feit.

Soorten koopovereenkomsten

Tijdens dit artikel hebben we het over een koopovereenkomst voor een huis. Er bestaan echter vele andere soorten koopovereenkomsten. Denk er maar eens aan, er bestaan koopovereenkomsten voor:
  • een auto
  • een paard
  • boot
  • etc

Algemene informatie over koopovereenkomst

In een koopovereenkomst horen bepaalde dingen vermeld te staan. Allereerst is het belangrijk om te weten dat een mondelinge overeenkomst niet meer bestaat. Zet daarom alles op papier wat je van belang vindt, op deze manier weet je gewoon zeker dat het vast staat. Verder is het ook belangrijk om te weten dat je voor de ondertekening en het opstellen van een koopovereenkomst alleen een notaris nodig heeft en geen makelaar. Dit is een algemeen misverstand wat bestaat over de koopovereenkomst. Dit kan u flink wat kosten besparen. Je kunt bijvoorbeeld aan een notaris vragen gratis een koopcontract op te stellen. Dit doen notarissen graag, als u de akte van transport en de hypotheekakte bij de notaris ook laat doen. De notaris wordt dan betaald door de kosten koper (k.k.).

Wat wordt er vermeld in koopovereenkomst

In de koopovereenkomst kunnen meerdere punten worden vermeld, maar deze punten zijn minimale punten die er in staan:
  • de overeengekomen koopprijs;
  • de voorgenomen overdrachtsdatum;
  • eventuele ontbindende voorwaarden en de datum waarop de ontbindende voorwaarden komen te vervallen;
  • eventuele lijst met roerende zaken die u over wilt laten nemen en achterlaat in de woning.
De bepalingen zijn afwijkend van bepalingen in huurovereenkomsten. Voorbeeldbrieven Huurovereenkomst vindt u ook op deze website.