Voorbeeld koopovereenkomst

Zodra er sprake is van een koop of verkoop gaan twee partijen een wederzijdse koopovereenkomst aan dat dus wettelijk onder het contractrecht valt. Een koopovereenkomst houdt in dat de ene partij de verkoper een goed of zaak geeft aan een koper. De koper vergoedt het geven van het goed of de zaak door daarvoor een geld bedrag te geven. Zodra de verkoper het geld in ontvangst heeft genomen en aan de koper het goed is geleverd dan is feitelijk de overdracht van eigendom gerealiseerd. Dit doet u als consument dan ook dagelijks. Bij grote aankopen daarentegen wordt veelal een koopovereenkomst schriftelijk gesloten.

Dagelijkse koopovereenkomsten!

In de winkel of supermarkt maakt u dagelijks gebruik van een koopovereenkomst, echter wordt er niet telkens een koopovereenkomst geregeld. De kassa bon is dan het bewijs dat u eigenaar van de boodschappen bent. Bij grotere aankopen waarbij een levering aan de deur achteraf gebeurd zal een koopovereenkomst in de winkel getekend moeten worden. Ook wanneer u persoonlijk een grote aankoop bij een winkel, bedrijf of een andere privé persoon doet, dient u een koopovereenkomst schriftelijk vast te leggen. Neemt u echter de boodschappen mee zonder te betalen dan eigent u de goederen onwettig toe en is er sprake van diefstal.

Dwingend recht koop overeenkomst

Vaak worden overeenkomst aangegaan tussen niet gelijkwaardige partijen. Je koopt iets van een grote firma of onderneming en dan sta je al snel alleen indien er iets niet correct volgens de koopovereenkomst is. Bij koopovereenkomsten is het verbintenissenrecht dan ook expliciet van belang waarbij niet kan worden afgeweken van de wederzijdse verplichting. Dit is dwingend recht, zodat een enkele persoon bij het afsluiten van een koopovereenkomst met een grote firma gewoon het recht heeft om een goed geleverd product of dienst te krijgen. Dit is de essentie van het aangaan van een wederrechtelijke koopovereenkomst. Wordt dan ook niet voldaan aan deze eis dan is er al snel sprake van dwaling waarbij een reële kans tot schade vergoeding kan worden gekomen.

Plichten voor verkopende partij

Belangrijk is uiteraard wat wordt er gekocht! Daarbij is het belangrijk dat de kwaliteit van het goed overeenkomt met hoe de verkoper de kwaliteit beschrijft. Indien bij levering wordt geconstateerd dat er gebreken zijn, is de leverancier of verkoper zijn aandeel van de wederzijdse koopovereenkomst niet nagekomen. De leverancier dient dan de kans te krijgen om de fout te herstellen echter bij verzuim dient een schadeloosstelling te worden vergoed. Had de leverancier het dan ook nog voor een bepaalde koopovereenkomst contract datum moeten leveren dan kan ook die schade op de leverancier verhaald worden.

Plichten kopende partij

Bij een koop is het altijd van belang dat de koper het geleverde goed controleert. Zijn er geen zichtbare beschadigingen van het geleverde pakket, zijn alle onderdelen wel geleverd, ziet het er netjes uit, enzovoorts. Aan de levering zit uiteraard de betaling vast. Vaak wordt al in de winkel vooraf afgerekend waarbij een koopovereenkomst wordt gesloten eventueel met een te bedingen uiterste lever datum. In de koopovereenkomst wordt dan helder omschreven wat de koper aanschaft, voor welke prijs en wanneer het bij u in huis moet zijn. Uiteraard moet de kwaliteit van het geleverde overeenstemmen met wat er is afgesproken binnen de koopovereenkomst.