Ontslagen worden

Als u wordt ontslagen, dan kan dit meerdere redenen hebben. Een werkgever dient altijd een oorzaak te noemen voor het ontslag. Houd er rekening mee dat sommige werkgevers een oorzaak kunnen zoeken om personeel te kunnen ontslaan. Ga nooit zo maar akkoord met de reden van ontslag. Dit kan immers consequenties hebben voor de hoogte van jouw uitkering en het salaris bij een volgende werkgever. Denk bij reden voor ontslag aan:
 • grove nalatigheid
 • werkweigering
 • reorganisatie
 • faillissement werkgever
 • seksuele intimidatie
 • fraude

Ontslag tijdens proeftijd

U kan worden ontslagen tijdens uw proeftijd, als uw contract afloopt of als het bedrijf failliet gaat. Als u een vast contract hebt, is het moeilijker om ontslagen te worden, maar onmogelijk is het niet. Als u wordt ontslagen, om wat voor reden dan ook, dan krijgt u hoogstwaarschijnlijk een ontslagbrief in huis.

Voorbeeld ontslagbrief

Als u van uw werkgever een ontslagbrief krijgt, dan staan waarschijnlijk de volgende onderwerpen vermeld:
 • Uw NAW gegevens
 • De NAW gegevens van uw bedrijf
 • Een datum van verzending
 • Een uitleg waarom u ontslagen wordt
 • Datum ontslagaanvraag
 • De datum dat u officieel uit dienst bent
 • Een naam en handtekening van uw werkgever
Controleer altijd goed of de gegevens correct zijn. Controleer de datum ‘uit dienst’ met de datum op uw contract en neem geen genoegen met half werk

Bezwaar

Als u het niet eens bent met uw ontslag, dan kan u hiertegen bezwaar indienen. Dit heeft echter alleen zin als u nog een contract hebt. Loopt uw contract af of zit u nog in de proeftijd, dan heeft dit niet veel zin. Een voorbeeld wat niet in uw ontslagbrief mag staan is bijvoorbeeld zwangerschap. Een zwangere vrouw mag niet ontslagen worden. Uiteraard gelden ook hier uitzonderingen op (als u bijvoorbeeld in uw proeftijd zit of als uw contract afloopt).

Ontslag bij faillissement

Van wie ontvangt u de brief waarin het ontslag wordt aangezegd? Als het niet om een faillissement gaat, dan krijgt u de brief van uw werkgever. Bij een faillissement krijgt u deze brief van de curator.