Waarom een service contract

Het is van groot belang, dat er goed onderhoud en technische ondersteuning van allerlei computer systemen en machines van U privé of van Uw bedrijf plaats vindt. Door een service of een onderhoudscontract af te sluiten, zorgt U ervoor, dat er zo min mogelijk virussen en slijtage in Uw systemen en machines voorkomen. Wanneer er een storing optreedt, kan de service Hulpdienst U snel van dienst zijn. Er kan telefonisch melding worden gedaan van het soort storing, zodat de service Hulpdienst bij de dienstverlening, alle attributen bij zich heeft om U of Uw Bedrijf zo accuraat mogelijk te helpen.

Welke voordelen

Het service contract biedt een tal van voordelen op het gebied van allerlei computersystemen. Binnen 24 uur na de storingsmelding, staat de PC Hulpdienst bij U op de stoep om Uw storing op te lossen. U krijgt een voorkeursbehandeling omdat U een service contract heeft afgesloten. De service Hulpdienst, helpt U bij het verwijderen van diverse virussen, ongewenste e-mail ( spam). De service geldt voor alle merken PC, s. De service Hulpdienst heeft ook allerlei losse onderdelen bij zich, zodat U ter plaatse over nieuwe onderdelen kunt beschikken.

Wat niet mag ontbreken

Het eerste vereiste voor een service- of onderhoudscontract is; dat de klant zo uitgebreid mogelijk wordt voorgelicht over alle vormen van service en alle voorwaarden die hieraan vast zitten. In het contract komen ook alle voordelen van een service- of onderhoudscontract aan bod. De contracten dient U zo goed mogelijk door te lezen en let U vooral op de kleine lettertjes. De klant dient duidelijk vertelt te worden, wat de kortingsmogelijkheden inhouden. Er kan een combinatie contract worden afgesloten. Ook bestaat de mogelijkheid om zowel een service- als een onderhoudscontract af te sluiten. Het is aan de klant om de voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen.

Waar moet ik op letten

Wanneer U een service- of een onderhoudscontract afsluit, moet U vooral letten of het contract, in Uw specifieke gaval de juiste voordelen oplevert. U dient er vooral op te letten welke voorwaarden en kleine lettertjes in de contracten vermeld staan. Bent U het eens met deze voorwaarden, dan kunt U overwegen om een service- of een onderhoudscontract af te sluiten. U dient te letten op de looptijd van de contracten en welke termijnen er zijn om Uw contract (en) weer op te zeggen. Tevens moet u zich laten voorlichten wat het eventuele verschil is tussen een service- of onderhoudscontract. Laat U zich zo duidelijk mogelijk voorlichten, voordat U met een prettig gevoel een contract of meerdere contracten kunt afsluit.

Welke kosten heb ik

Sluit U een service contract in combinatie met een onderhoudscontract af, dan krijgt U 10% korting op het bedrag, dat U per 3 maanden betaalt. Wanneer U een onderhoudscontract heeft afgesloten, dan heeft U ook recht op 10% korting op het uurloon. Er kunnen bij Telefonisch consulten ook kosten in rekening gebracht worden. Voorrijkosten, uurloon en vervanging van diverse onderdelen worden in rekening gebracht, wanneer de service Hulpdienst bij U aan huis of bij U op het Bedrijf komt.