Deeltijdcontract

Voorbeeld deeltijd contract

Hieronder vind je een concept contract voor deeltijd werk. Onderdelen die niet relevant zijn voor jouw situatie mag je weglaten. Een goede brief begint altijd met de gegevens van werkgever en werknemer overzichtelijk op een rij.

Personalia van de werkgever

Voornaam:
achternaam:
Geboorte datum:
Nationaliteit:
Adres:
E-mail:
Telefoon:

Personalia van de werknemer

Voornaam:
achternaam:
Geboorte datum:
Nationaliteit:
Adres:
E-mail:
Telefoon:
Rekeningnummer:

Beschrijving werkzaamheden

De werkgever biedt de werknemer een baan binnen zijn bedrijf vanaf de datum van …… , en de werknemer dient aanwezig te zijn om …… . De werknemer zal de volgende functie gaan vervullen bij de werkgever: ……… en zal daarbij de volgende verantwoordelijkheden hebben:….. , ….., …., ….

De duur van de overeenkomst

De duur van deze overeenkomst is voor een bepaalde tijd van …… jaar en daar zit een proeftijd van …… maanden aan vast. Dat wil zeggen dat zowel de werkgever als de werknemer het contract kan ontbinden gedurende de proefperiode van de werknemer. Na de proefperiode mag de werkgever niet zonder geldige reden het vroegtijdig contract van de werknemer ontbinden.

De proeftijd

Tijdens de proeftijd van ….. maanden zijn er 4 evaluatie afspraken gemaakt. In deze evaluatie gesprekken worden eventuele verbeter punten voor de werknemer besproken. Kan de werknemer deze punten niet verbeteren voor het einde van zijn of haar proeftijd, dan kan er een ontslag volgen. Eventueel kan de werkgever de werknemer wel een andere functie aanbieden als hij dit wilt.

De arbeidsduur

De arbeidsduur van de werknemer is vastgesteld op (Markeer de juiste rubriek van arbeidsduur); …. dagen doet u over een cyclus van …. weken. Daarbij heeft u een vast rooster wat is bijgevoegd aan dit contract

Een gemiddelde wekelijkse duur van …. uur, is voor u vastgesteld over een duur van …. weken.

Deze vormen van arbeidsduur zijn in een deeltijdvorm. Beide partijen zijn hier van bewust er verklaren te begrijpen wat dat inhoudt.

Het loon van de werknemer

Op de datum dat dit contract is opgesteld is het bedrag van …… euro afgesproken als maandelijkse betaling aan werknemer. Dat houdt in dat de werknemer een uurloon van …. euro heeft. Let wel op dat de hierboven genoemde bedragen bruto zijn.

Daarnaast zijn de volgende financiële voordelen vastgelegd voor de werknemer:

 • De werknemer dan een maaltijd vergoeding verwachten van …. euro per dag
 • De werknemer heeft recht op een kilometervergoeding van ….. cent per kilometer
 • De werknemer heeft recht op vakantie geld. De hoogte van het vakantiegeld wat de werknemer krijgt wordt opgesteld aan de hand van het totaal aantal gewerkte uren.
 • Het loon zal iedere maand betaald worden op de …. . Mocht het loon niet tijdig overgemaakt zijn dan kan de werknemer daar een vergoeding van verwachten. De hoogte van deze vergoeding is ….euro per dag.

Ziekte en loondoorbetaling

Als de werknemer ziek wordt dan krijgt hij de eerste 3 maanden 80% van zijn loon betaald. Als de werknemer langer dan 3 maanden ziek is dan krijgt hij nog 70% van zijn maandelijkse loon betaald.

Als de werknemer tijdens de proeftijd ziek wordt, dan kan de werkgever de werknemer direct ontslaan.

Door dit contract te ondertekenen verklaren zowel de werkgever evenals de werknemer akkoord te gaan met al het bovengenoemde. Ook verklaren de werknemer en de werkgever alles te begrijpen wat hierboven besproken wordt en samen tot deze afspraken zijn gekomen.

Handtekening van de werknemer

………………………..

Handtekening van de werkgever

……………………….

Voorbeeld brief ontslag bij ziekte

Voorbeeld brief ontslag bij ziekte

Stel je wordt ziek, dan is dat natuurlijk al heel vervelend. Maar voor een werkgever is dit ook heel vervelend, want hij of zij moet nu aan iemand salaris betalen, maar krijgt er geen arbeid voor terug.

Of je bent zelf een werkgever. Waarschijnlijk vind je het voor je werknemer heel erg vervelend dat hij of zij ziek is, maar ondertussen zit je er zelf ook mee. Je hebt dubbele lasten, want je moet nu iemand anders inhuren, aangezien de zieke niet meer kan werken.

Ontslagen worden als je ziek bent

Als je ziek bent, we gaan hier uit van langdurige ziekte, dan kun je waarschijnlijk wel vermoeden dat een werkgever jou niet meer graag in dienst heeft, hoe aardig je nu ook bent. Zeker als er qua arbeid vooruitzichten geen verbetering meer zit aan te komen. Als het (wettelijk) kan zal een werkgever dus ook proberen een arbeidscontract te beëindigen.

Alles moet wel via de regels verlopen

Iemand ontslaan of ontslagen worden kan en mag in sommige gevallen, ook als je ziek bent. Het moet alleen wel allemaal via een juiste wettelijke manier gebeuren. Er moet dus per situatie naar gekeken worden. Mag er ontslag plaats vinden en is een ontslagbrief een vereiste? In een proefperiode is een ontslagbrief bijvoorbeeld niet verplicht. Als een ontslagbrief een vereiste is, dan moet je ontslagbrief ook juist zijn. De einddatum dient bijvoorbeeld vermeld te worden. Een werknemer kan deze brief dan bijvoorbeeld gebruiken als hij of zij zich in gaat schrijven bij een uwv werkbedrijf.

Voorbeeld brief ontslag op staande voet

Wanneer ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is iets dat niemand hoopt mee te maken in zijn of haar leven. Bij ontslag op staande voet heeft u namelijk geen recht op een normale ontslagprocedure en laat de uitkering waar u eventueel nog recht op heeft te wensen over. Krijgt u bij normaal ontslag een WW uitkering, is dit bij ontslag op staande voet in het beste geval straf steun. Straf steun is een uitdrukking voor de laagst mogelijke uitkering. Hier kunt u niet van rond komen. Ontslag op staande voet gebeurt alleen wanneer u verwijtbaar gedrag vertoond heeft. Dit kan zijn diefstal, nooit op tijd komen of ongeoorloofd verzuim.

Waar moet op gelet worden

Zowel door u als door uw werkgever moet er goed gelet worden op de volgorde van ontslag op staande voet. Meent een werkgever u deze vorm van ontslag te moeten geven, dan mag hij u geen moment meer laten werken en moet hij dit gelijk schriftelijk bevestigen en doorgeven aan de instanties zoals het UWV. U echter, moet altijd in het verweer gaan en laten uitzoeken of de reden van ontslag op staande voet terecht is.
Bij het UWV/Werkplein kan je ook terecht voor nog meer voorbeeld ontslagbrieven.

Hoe ziet deze ontslagbrief eruit

Betreffende ontslag op staande voet.

Geachte Mevrouw de Wit,

In deze brief bevestigt kleding boetiek Zwijnenberg, dat u met onmiddellijke ingang op staande voet bent ontslagen. De reden voor dit ontslag op staande voet is diefstal van twee broeken en een jas, die eigendom zijn van boetiek Zwijnenberg. Van deze diefstal waren Mevrouw de Vries en de Heer Snijder getuige. De genoemde omstandigheden vormen voor ons een dringende reden om uw arbeidscontract met onmiddellijke ingang te beëindigen. U bent bovendien door deze vorm van ontslag, tot vergoeding van de gestolen goederen verplicht. Indien nodig zal een en ander verrekend worden met de eindafrekening. Deze brief is aangetekend verstuurd, zodat er zekerheid is dat u deze brief ontvangen heeft.

Hoogachtend,

Zwijnenberg B.V. (Fictieve naam)

H.J. Zwijnenberg.(Fictieve naam)

Voorbeeld sollicitatiebrief

Scoren via voorbeeld sollicitatiebrief

Gebruik een goede voorbeeld sollicitatiebrief om je kansen te vergroten. Werk zoeken is lastig en dus moet je middels een helder opgestelde maar overtuigende sollicitatiebrief de aandacht trekken. Je moet daarbij letten op:

 • netheid,
 • volledigheid,
 • structuur en
 • bondigheid.

Je moet concreet vertellen waarom je uitermate geschikt bent voor die baan. Daarnaast moet je ervoor zorgen dat je sollicitatiebrief in combinatie met een CV en EVC jouw daadkracht op een heldere manier aan je toekomstige werkgever aantoont. Hoe kun je van een voorbeeld sollicitatiebrief goed gebruik maken en wat moet er minimaal in de brief staan?

De werkgever overhalen voor gesprek

Heb je een leuke advertentie gevonden dan wordt het tijd om in de pen te klimmen. Het doel van jouw sollicitatiebrief is dat je de aandacht van de werkgever trekt waardoor je wordt uitgenodigd om op gesprek te komen. Je kunt daartoe zelf een strakke brief opstellen maar je kunt ook een voorbeeld sollicitatiebrief gebruiken om zo de werkgever te overtuigen. Via het internet kun je vele goede voorbeeld sollicitatiebrieven vinden waarmee jij jezelf goed kunt beschrijven en verkopen. Lees online de voorbeeld sollicitatiebrief en perfectioneer op basis daarvan je eigen persoonlijke brief. Overtuig de werkgever van jouw kunnen door van een voorbeeld sollicitatiebrief gebruik te maken.

Voorbeeld sollicitatiebrief: wat staat erin?

Om een goede brief op te kunnen stellen heb je een duidelijke structuur nodig. Je moet je betoog opbouwend maken waarbij je alle noodzakelijke elementen aanhaalt. In de voorbeeld sollicitatiebrief zijn de volgende aspecten altijd opgenomen:

 • reden van solliciteren inleiding: waarom ben je van mening dat je geschikt bent voor de functie. Wees kort maar krachtig en haal de bron van de openstaande functie aan;
 • verdere toelichting: waarom denk je dat je het beste past bij de baan. Vermeld je opleiding en werkervaring en vertel daarbij waarom die combinatie jou de meest geschikte persoon voor deze taken maakt. Ook hierbij moet je “to-the-point” zijn en dus geen lange verhalen maken;
 • wat zijn je verdere kwaliteiten. Je kunt via de CV en aangevuld met een EVC (eerder verworven competenties) certificaat aangeven wat je specifieke kwaliteiten zijn. Doortastendheid, doorzettingsvermogen, beslissingen kunnen maken wanneer het telt, onder druk en stress goed kunnen functioneren. Haal dit bondig aan in de sollicitatiebrief zodat je de aandacht verder op je gevestigd kunt krijgen;

eindig je betoog in een alles overtuigende zin. Wees overtuigd van jezelf door te stellen dat de brief voldoende aanleiding is om uitgenodigd te worden voor een gesprek.
Zorg ervoor dat je netjes de brief opbouwt waarbij contactgegevens correct staan vermeldt. Zet je handtekening altijd onder de sollicitatiebrief.

Voorbeeld sollicitatiebrief per mail

Tegenwoordig is het volstrekt normaal om je sollicitatiebrief via mail op te sturen. Desalniettemin moet je voldoende aandacht geven aan de opzet van je brief. Wees netjes en direct zodat je de werkgever kunt overtuigen. Voeg de brief overeenkomstig de voorbeeld sollicitatiebrief met curriculum vitae en EVC toe aan de mail. Zorg er uiteraard ook voor dat je de mail netjes opstelt zodat het goed door de HR afdeling wordt ontvangen en verwerkt voor verdere beoordeling. Volg het voorbeeld sollicitatiebrief gecombineerd met voorgaande tips zodat je snel een nieuwe baan kunt vinden.

Hoofdpagina

Contracten en dergelijke maken

Er worden veel contracten afgesloten, veel meer dan waar u eigenlijk bij stil staat. Heeft u wel eens in uw administratie gekeken en bekeken hoeveel contracten u alleen al in uw privé sfeer heeft?

Een overeenkomst met een bedrijf is ook een contract. De meeste mensen hebben wel contracten met de volgende bedrijven/instanties

 • Arbeidsovereenkomst: Een contract tussen u en uw werkgever
 • Huur of koop contract van uw woning: Een contract waarin de afspraken over uw huur, hypotheek enzovoort in staan.
 • Overeenkomst met uw energieleverancier: Voor de levering van uw gas en elektriciteit heeft u een overeenkomst afgesloten met uw netbeheerder.
 • Overeenkomst met uw mobiele telefoon aanbieder
 • Contract met uw internetprovider
 • Een contract voor levering van uw televisie (digitaal of via kabel)
 • Een contract voor uw vaste telefonie
 • Een contract met meerdere verzekeringsmaatschappijen
 • Een contract met een bank voor een eventuele roodstand en de voorwaarden hiervan

Gratis contracten vinden

Als u zelf een contract op wilt stellen, dan kan dit om verschillende redenen zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn omdat u iemand een geldlening wilt verstrekken, of omdat u geld van iemand of een instantie gaat lenen. Het kan ook zijn dat u samen met uw partner een samenleving contract gaat opstellen of een contract maakt om de inboedel te verdelen bij een eventuele breuk. Ook kunnen er contracten zijn voor de zorg van uw kinderen.

Als u zelf een contract op gaat stellen, zorg er dan altijd voor dat de informatie in het contract volledig, duidelijk en zorgvuldig is. Belangrijke items zijn de datum, handtekening en parafen van beide partijen en een duidelijke omschrijving van het contract op zich.

Voor het opzeggen van contracten zijn er vele voorbeelden te verkrijgen via internet. Denk hierbij aan het opzeggen van uw contract van bijvoorbeeld uw mobiele telefoon. Hou u altijd aan de regels waarvoor u getekend heeft en controleer deze. Anders staat u aan het einde van de rit met lege handen.

Gratis contracten zoeken

Op internet zijn ook vele contracten te vinden die u standaard kunt gebruiken. U kunt hier zelf kleine aanpassingen op maken. U moet altijd de datum en de persoonlijke gegevens op aanpassen. Lees deze contracten goed door, bent u het met alle artikelen eens en klopt alles met uw eigen situatie?

Gratis contracten maken

Als u zelf contracten wilt maken, dan is het handig als u een goed voorbeeld gebruikt. Gebruik voorbeelden van ‘oude’ contracten die u heeft, of zoek op internet. Contracten moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen, hou u hier ook aan. Wettelijk gezien heeft u anders, bij een eventueel conflict, geen poot om op te staan.

Indekken bij contracten

Een contract wordt in principe opgesteld om twee partijen in te dekken tegen onvoorziene omstandigheden. Het kan ook een schriftelijke bevestiging zijn van een onderlinge afspraak of de levering van diensten in ruil voor geld. Hou goed rekening met het feit dat het belangrijk is om uzelf goed in te dekken, maar denk ook aan de tegenpartij. Hij of zij moet immers ook akkoord gaan met het contract. In een optimale situatie heeft een contract een win- win situatie.

Voorbeeld cv schrijven

Voorbeeld CV schrijven

Om uzelf goed te presenteren dient u een heldere en alles omvattende CV te schrijven.

Uw CV oftewel het Curriculum Vitae is een zakelijke maar overzichtelijke opsomming van uw activiteiten en geschiedenis. U gaat in een CV altijd chronologisch te werk waarbij u de laatste werkplek of opleidings instituut boven aanzet.

Nadat u uw persoonlijke details heeft aangegeven in de geschreven CV vervolgt u met werkervaring, uw opleiding waarna u een eventuele omschrijving geeft van aanvullende kwaliteiten.

De CV moet helder en eenduidig zijn opgebouwd zodat de beoogde nieuwe werkgever snel overtuigd is van uw capaciteiten en competenties.

Op basis van het CV wordt beoordeeld of u in aanmerking kunt komen voor een sollicitatie gesprek.

Identificatie gegevens

Voordat u met de opsomming begint van uw werk en opleidings geschiedenis dient u aan te geven wie u bent, waar u woont enzovoorts. Bijvoorbeeld:

 • naam: hoe heet u met voor en achternaam inclusief eventuele tussen namen;
 • adres: waar woont u, de woon locatie kan maatgevend zijn voor de afstand woon-werk verkeer. Ook kan het zijn dat u bij het verkrijgen van een baan wordt verzocht om te verhuizen;
 • nationaliteit: bent u Nederlander of komt u uit een ander land;
 • huwelijkse staat: bent u getrouwd, of woont u samen;
 • contact gegevens: hoe kan men in contact met u treden. Geef daarbij het telefoon nummer of email adres op.

Voor de volledigheid kunt u aan de rechterzijde van de A4 naast de persoonlijke details een nette foto van uzelf plaatsen.

Werkervaring

Zet na de identificatie gegevens of persoonlijke details altijd de werkervaring als volgende CV opsomming onder elkaar. Dit omdat werkervaring voor de afweging van een werk positie of vacature het meest essentieel is voor de potentiële nieuwe werkgever. Daarbij zijn drie aspecten van groot belang om in uw CV te schrijven:

 • naam werkgever: zet altijd de naam van uw vorige werkgever(s) boven aan;
 • werkjaar: van welk jaar tot welk jaar heeft u bij deze werkgever(s) gewerkt. Zet het werkjaar voor de naam van de werk gever: “2009 – 2011 werkgever”;
 • positie: vermeldt onder de periode en naam werkgever wat voor positie u bekleedde bij de vorige werkgever(s);
 • taak: omschrijf kort maar krachtig wat uw hoofd taken bij die positie zijn geweest.

Opleiding

Alle soorten opleiding zijn belangrijk om uw geschiktheid voor een functie te kunnen beoordelen. Heeft u aan een hogeschool of universiteit gestudeerd dan is dit zondermeer van groot belang om aan te geven bij het schrijven van de CV. Ook cursussen zijn van belang omdat deze na u hoofd opleiding aanvullende expertise binnen uw vakgebied aangeven, zoals:

 • naam opleiding;
 • naam opleidingsinstituut;
 • opleidingsjaar: van welk jaar tot welk jaar heeft u de opleiding gevolgd en met succes afgerond.
 • Zet dit voor de naam van de opleiding;
 • geef de naam van uw colloquium en eventueel uw specialisaties binnen de opleiding aan. Dit geeft u aan bij de laatste hoofd opleiding.

Presentatie CV

Uiteraard geldt hierbij dat u aanvangt met de opsomming bij de meest recente werkgever, waarna u de opsomming vervolgt met oudere werkgevers. Heeft u functies gehad die minder essentieel zijn voor de vacature waarop u solliciteert dan kunt u de omschrijving van de taak weglaten.

Het feitelijk verwerken van de CV doet u niet meer met de hand. U schrijft de CV op een digitale manier, zodat u de CV snel en makkelijk kan opsturen danwel reproduceren. De CV moet overzichtelijk en zakelijk zijn opgebouwd zodat de beoogde nieuwe werkgever snel kan inschatten of u geschikt bent voor de open staande vacature. Ook u kunt met een goed geschreven CV snel aan het werk komen.

Aandeelhouders overeenkomst

Ondernemingsbelangen vastgelegd

Indien meerdere partijen hebben geïnvesteerd in een onderneming door aandelen aan te kopen dan worden hun belangen vastgelegd middels de aandeelhoudersovereenkomst. Het vormt een onderling contract waarmee is bepaald hoe ondernemingsprocessen en beslissingen binnen de onderneming worden genomen.

De aandeelhoudersovereenkomst legt vast wie welke hoeveelheid aandelen in eigen bezit heeft, waarnaast ook de belangen van die aandeelhouders staan genoteerd. Wat houdt de aandeelhoudersovereenkomst verder in voor de werkzaamheid binnen een holding?

Geldigheid van de overeenkomst

Een aandeelhoudersovereenkomst kan zowel voor bepaalde als onbepaalde tijd worden aangegaan. Het is dus maar net wat voor type ondernemingsvorm wordt toegepast en of de aandeelhouders langdurig of kortstondig aan de onderneming zijn verbonden. Laat altijd de bepalingen aangaande de relatie met de onderneming concreet vastleggen door gebruik te maken van de aandeelhoudersovereenkomst.

Personal holding

Een belangrijke keus voor het ondernemerschap is of de aandelen privé eigendom zijn. De aandelen worden dan gehouden binnen een persoonlijke beheermaatschappij ook wel de personal holding genoemd. In dat geval dienen afspraken te worden gemaakt aangaande het bezit van die aandelen. Men mag namelijk wegens de aandeelhoudersovereenkomst:

 • de aandelen niet vervreemden;
 • de stemgerechtigheid niet overdragen aan een ander, denk aan bestuurder of commissaris. Stemmen dient altijd op persoonlijke voet te worden gedaan.

Wat zijn bijzondere situaties?

De continuïteit van een onderneming dient uiteraard altijd te worden gewaarborgd. Toch kunnen er omstandigheden voorvallen waartoe beslissingen aangaande de aandelen moeten worden gemaakt. Binnen de aandeelhoudersovereenkomst worden afspraken gemaakt bij:

 • het overlijden van een aandeelhouder binnen de onderneming;
 • de ontbinding van de vennootschap;
 • faillissement of schulden;
 • langdurige vermissing van een aandeelhouder;
 • hoe is de verdeling van gemeenschappelijk vermogen binnen het bedrijf of vennootschap;
 • en dergelijke.

Wat moet en mag er gedaan worden indien er bijzondere omstandigheden zijn binnen de onderneming. Hoe kunnen overige aandeelhouders conform de afspraken binnen de aandeelhoudersovereenkomst handelen? Daartoe worden vooraf afspraken gemaakt zodat men altijd weet hoe men bij omstandigheden of voorvallen kan reageren. Vele aspecten worden binnen de aandeelhoudersovereenkomst vastgelegd zodat de afzonderlijke aandeelhouders precies weten wat er wordt verwacht en wat de verdere rechten en plichten zijn.

Aangaan rechtshandelingen

Indien men aandelen wil vervreemden door verkoop dan dient dat te gebeuren volgens bepaalde spelregels. Men kan namelijk niet zomaar de aandelen overdragen. Daarnaast geldt dat de aandeelhoudersovereenkomst omschrijft hoe men moet handelen indien er ingrijpende beslissingen worden genomen of als er verstrekkende rechtshandelingen worden gedaan. Denk bijvoorbeeld aan het pandrecht. Hoe moet men handelen en op welke manier dienen daartoe de overige aandeelhouders binnen de onderneming te worden geïnformeerd.

Behoorlijke kennisgeving

Aandeelhouders kunnen overeenkomsten aangaan echter de consequenties kunnen groot zijn. Men mag dus niet heimelijk een contract tekenen zonder dat de overige aandeelhouders daarvan op de hoogte zijn. Er moet een mate van behoorlijke kennisgeving van toepassing zijn zodat alle partijen op de hoogte zijn. Daarmee wordt voorkomen dat de onderneming voor verrassingen komt te staan doordat aandeelhouders niet op de hoogte zijn gesteld. De aandeelhoudersovereenkomst schrijft voor dat men wordt ingelicht middels:

 • de inzet van een deurwaarder;
 • een aangetekende brief;
 • een verklaring welke door de betrokken partijen is ondertekend.

Op die manier zijn alle aandeelhouders altijd op de hoogte van belangrijke beslissingen.

Huurkoop

Huur voor koop middels huurkoop

Neem eigendom over middels huurkoop. Het aangaan van een koop overeenkomst kan eveneens via een langdurig huurcontract worden bewerkstelligd. Huurkoop zorgt voor een contractuele verplichting van huur gedurende de looptijd waarbij gedurende die tijd of na looptijd de koopvergoeding wordt betaald. Het zorgt ervoor dat men zekerheid heeft aangaande de onderlinge relatie waarbij de uiteindelijke doelstelling het overnemen van het eigenaarschap is. Middels een huurkoop contract weten beide partijen waar ze aan toe zijn. Hoe kan een huurkoop contract jouw belangen goed behartigen?

Contractuele zekerheid

De huurkoper en verkoper gaan een contract aan waarin staat vermeld dat:

 • de huurkoper het pand gedurende een bepaalde periode huurt;
 • na die huurtermijn de huurkoper overgaat tot de feitelijke aankoop van het pand;
 • de bedragen voor maandelijkse huur en eindbedrag zijn vastgelegd.

Daarmee weten beide partijen wat men van elkaar kan verwachten. Oftewel als de huurkoop overeenkomst is verstreken dan wordt het eigenaarschap overgedragen aan de huurkoper. Omdat deze uitgangspunten contractueel zijn vastgelegd dienen de partijen daar ook aan te voldoen. De huurkoper rekent op het toekomstige eigenaarschap waarnaast de verkoper tegen de afgesproken vergoeding het pand overdraagt.

Hoe wordt het eigendom gefinancierd?

Binnen de huurkoop worden voornamelijk de volgende twee manieren toegepast om de aankoop werkelijk gefinancierd te krijgen:

 • men betaalt tijdens de loopperiode de aangegane huurvergoeding en na looptijd wordt het aankoop bedrag vergoed. Het kan voorkomen dat de onderneming in eerste instantie nog onvoldoende kapitaalkrachtig is of er is nog geen vermogen aangetrokken;
 • men betaalt reeds gedurende de looptijd huur en een deel van het koopbedrag. Na looptijd heeft men het complete bedrag afbetaalt op de aankoopsom. Op die manier kunnen startende ondernemers zich geleidelijk aan een pand veroorloven wat mogelijk wordt betaald van de maandelijkse omzetcijfers.

Notariële overdracht

Omdat het gaat om een koopakte dient er reeds tijdig een notariële akte opgesteld te worden waarmee de onderlinge belangen worden vastgesteld. Het gaat om koop en na looptijd dient aangetoond te worden dat het aankoopbedrag gedurende de huurtermijn is betaald. Die onderlinge relatie is dus belangrijk en kan het beste via een pre koopakte worden aangegaan voordat het komt tot de werkelijke koopakte en eigendomsoverdracht. Daarmee leggen de verkoper en huurkoper vast dat zij gezamenlijk deze verbintenis aangaan.

Gebruik en oplevering

Omdat de huurkoper gedurende de looptijd reeds gebruik maakt van het pand of de ruimte draagt men daarover ook de verantwoordelijkheid. De eigenaar blijft verantwoordelijk voor het complete gebouw echter in dit geval is er sprake van een verkapte vorm van gezamenlijke eigendom. Het is dus voor beide partijen belangrijk dat men het pand in de juiste stand houdt zodat het voldoet aan het kwaliteitsniveau verwacht bij verkoop.

Het contract aangaan

Omdat het om een huurcontract waarbij het eigenaarschap na looptijd wordt overgedragen dienen de uitgangspunten daartoe helder op papier te worden gezet. Dat houdt in dat men reeds bij het aangaan van het huurkoop contract de onderlinge relatie bij voorkeur bij een advocaat of notaris laat vastleggen. Men dient zekerheid te hebben omtrent de financiering en dat na looptijd door beide partijen uiteraard wordt geleverd. Het aangaan van een dergelijk contract is overeenkomstig een koopcontract en dient via officiële wegen bekrachtigd te worden.

Aanvullende arbeidsovereenkomst en kostenvergoeding

Extra arbeid en aanvullende onkostenvergoeding

Ga je een arbeidsovereenkomst aan dan kun je te maken krijgen met zowel primaire arbeidsvoorwaarden en aanvullende voorwaarden.

Deze voorwaarden gaan in op secundaire arbeidsvoorwaarden maar ook wat de kostenvergoeding is bij aanvullende werkzaamheden. Het kan voorkomen dat men meer taken moet verrichten dan gewoonlijk binnen het standaard arbeidsovereenkomst is overgekomen. De werknemer kan daartoe aanvullend worden beloond. Waar houdt het in en waar krijgt men mee te maken?

Standaard secundaire arbeidsvoorwaarden

Binnen een arbeidsovereenkomst worden de dagelijkse rechten en plichten vastgelegd waarbij de werkgever een gezags relatie heeft met de werknemer. De taken staan omschreven alsmede hoe de werknemer daarvoor wordt beloond. Aanvullend wordt de werknemer beloond met secundaire arbeidsvoorwaarden zoals regelingen voor kinderopvang of kostenvergoeding voor woon- en werkverkeer. Heeft men echter een extra arbeidsovereenkomst dan worden daarin aanvullende voorwaarden gesteld.

Wanneer aanvullend arbeidsovereenkomst?

Er kan onderscheid worden gemaakt naar aanvullende arbeidsovereenkomsten bij een bestaande werkgever maar ook bij andere werkgevers:

 • men moet taken uitvoeren welke niet binnen het takenpakket vallen van de bestaande werkgever. Omdat de extra taken dermate speciaal zijn dient daartoe een aanvullend arbeidsovereenkomst te worden opgesteld. Het kan zijn dat die taken binnen de normale werktijden moeten worden uitgevoerd maar kan ook inhouden dat men overuren moet gaan draaien;
 • men neemt aanvullend werk aan bij verschillende werkgevers. Dit komt veelal voor wanneer men meerdere parttime banen gaat combineren. De aanvullende arbeidsovereenkomsten moeten daartoe op elkaar aansluiten.

Inhoud aanvullende arbeidsovereenkomst

Het aanvullende arbeidsovereenkomst legt extra voorwaarden vast waarbij de werknemer arbeidscontract overstijgende taken moet verrichten. Het zorgt voor een extra belasting voor de werknemer en daartoe dient men ook aanvullend voor worden vergoed. De extra voorwaarden dienen uiteraard aan de capaciteiten van de werknemer en aan de wettelijke eisen voor werk moet voldoen. Door het aangaan van het aanvullende arbeidsovereenkomst kan de werkgever speciale taken uitgevoerd krijgen waartoe de werknemer een extra onkostenvergoeding verkrijgt.

Meerdere deeltijd banen

Een manier om inkomen te verdienen is door het aangaan van meerdere deeltijd banen. Op die manier kan men gecombineerd een voltijds baan realiseren door aanvullende arbeidsovereenkomsten aan te gaan. Uiteraard is het noodzaak dat de werknemer op een goede manier meerdere banen naast elkaar combineert. De ene baan mag geen belemmering vormen voor het uitvoeren van de andere baan. Daarnaast geldt dat men een gepaste onkostenvergoeding moet krijgen overeenkomstig de werkzaamheden.

Speciale taken en vergoeding

Indien het aanvullende arbeidsovereenkomst is opgesteld om speciale of ongewone activiteiten te doen, dan kan daartoe een verhoogde onkostenvergoeding in rekening worden gebracht. De verzwaarde inspanning levert als het ware een bonus op naast het standaard inkomen. Dergelijke afspraken kunnen schriftelijk worden vastgelegd maar kunnen eventueel mondeling worden overeengekomen. De keus daarin hangt van de frequentie af alsmede het type taken dat uitgevoerd moet worden.

Pas op voor legitimiteit

Een voorwaarde voor het uitvoeren van aanvullende taken is dat het aan de legitimiteit voldoet en niet orde verstorend is. Het moet aan de wet voldoen. Aanvullende arbeidsovereenkomsten kunnen onder die voorwaarden goed worden aangegaan zodat men extra werk kan verrichten. Heb je twijfels aangaande bepaalde contracten laat je daartoe juridisch informeren. Wij helpen jou graag!

Beeindiging van een VOF

Waardoor kan een VOF beëindigen

Het bestaansrecht van een Vennootschap onder Firma (VOF) kan wegens meerdere redenen in gevaar komen. Veelal komt het door financiële problemen maar ook onjuiste interne beslissingen kunnen er aanleiding voor zijn.

Welke vormen van beëindiging van de een VOF zijn er zoal en waar dient rekening mee gehouden te worden? Komt het daarbij tot een feitelijke ontbinding van een VOF laat u dan informeren omtrent de meest geschikte juridische weg.

Financiële problemen

Het kan voorkomen dat de onderneming in financiële problemen komt door:

 • onbehoorlijk bestuur waarbij ondeugdelijke beslissingen zijn genomen. Dit kan resulteren in slechte winstcijfers of een uitholling van de eigen baten;
 • tegenvallende afzet cijfers door een verslechterende economie;
 • slechte PR waardoor de markt onjuist is geïnformeerd;
 • slechte investeringen;
 • dalende aandelenkoersen;
 • en dergelijke.

Meerdere oorzaken kunnen aanleiding zijn voor het hebben van financiële problemen waardoor de VOF feitelijk moet worden beëindigd.

Onenigheid firmanten

Er kan tussen de verschillende VOF firmanten een onenigheid zijn ontstaan waardoor de situatie is gaan escaleren. Bemiddeling heeft niets opgeleverd en dat kan inhouden dat de juridische gespannenheid tot een gerechtelijke strijd opgaat. Daarnaast kan het de beëindiging van de VOF zijn of stapt een van de firmanten uit de onderneming. Er dient dan een nieuwe VOF constructie te worden opgezet of zal men middels financiering van buitenaf een onderneming met rechtspersoonlijkheid opzetten. In beide gevallen wordt de oorspronkelijke VOF beëindigd.

Overname van de onderneming

Het kan voorkomen dat een VOF dermate goed kwaliteiten in huis heeft dat het wordt overgenomen door een concurrent. Daartoe kan een grote som aan geld voor worden geboden. Daarmee kan het pand en inboedel inclusief patenten en knowhow worden overgenomen. Daarmee kan de overnemende partij groeien en meer marktaandeel verkrijgen. De VOF houdt daarmee feitelijk op te bestaan en wordt beëindigd. De delen worden opgenomen in het overnemende bedrijf.

Onrechtmatig handelen

Bij het doen van zaken is een onderneming verplicht om aan de wet te voldoen. Zodoende is er het ondernemingsrecht. Daarnaast sluit een bedrijf vele overeenkomsten af waarmee verplichtingen worden aangegaan. Indien men als VOF de afspraken niet nakomt dan kan er sprake zijn van onrechtmatig handelen waardoor schade aan derde of de eigen onderneming ontstaat. Het onrechtmatige handelen kan de bestuurders ten zeerste worden aangesproken waardoor er een gedwongen beëindiging van de VOF op handen staat. Voorkom altijd bewust of onbewust verkeerd handelen zodat uw onderneming goed kan doorgaan.

Contractuele ontbinding

Voor het beëindigen van de VOF dient er een ontbindingsovereenkomst aangegaan te worden waarmee de firmanten akkoord gaan met de ontbinding. Iedere bestuurder krijgt daartoe een gelijke verdeling van de bezittingen of dienen schulden evenredig te worden verdeeld. De beëindiging wordt daartoe schriftelijk via de notaris vastgelegd zodat de onderlinge verdeling voor iedereen helder is. Laat u altijd juridisch informeren naar de juiste contractuele voorwaarden bij het beëindigen van een VOF.