Extra arbeid en aanvullende onkostenvergoeding

Ga je een arbeidsovereenkomst aan dan kun je te maken krijgen met zowel primaire arbeidsvoorwaarden en aanvullende voorwaarden. Deze voorwaarden gaan in op secundaire arbeidsvoorwaarden maar ook wat de kostenvergoeding is bij aanvullende werkzaamheden. Het kan voorkomen dat men meer taken moet verrichten dan gewoonlijk binnen het standaard arbeidsovereenkomst is overgekomen. De werknemer kan daartoe aanvullend worden beloond. Waar houdt het in en waar krijgt men mee te maken?

Standaard secundaire arbeidsvoorwaarden

Binnen een arbeidsovereenkomst worden de dagelijkse rechten en plichten vastgelegd waarbij de werkgever een gezags relatie heeft met de werknemer. De taken staan omschreven alsmede hoe de werknemer daarvoor wordt beloond. Aanvullend wordt de werknemer beloond met secundaire arbeidsvoorwaarden zoals regelingen voor kinderopvang of kostenvergoeding voor woon- en werkverkeer. Heeft men echter een extra arbeidsovereenkomst dan worden daarin aanvullende voorwaarden gesteld.

Wanneer aanvullend arbeidsovereenkomst?

Er kan onderscheid worden gemaakt naar aanvullende arbeidsovereenkomsten bij een bestaande werkgever maar ook bij andere werkgevers:

  • men moet taken uitvoeren welke niet binnen het takenpakket vallen van de bestaande werkgever. Omdat de extra taken dermate speciaal zijn dient daartoe een aanvullend arbeidsovereenkomst te worden opgesteld. Het kan zijn dat die taken binnen de normale werktijden moeten worden uitgevoerd maar kan ook inhouden dat men overuren moet gaan draaien;
  • men neemt aanvullend werk aan bij verschillende werkgevers. Dit komt veelal voor wanneer men meerdere parttime banen gaat combineren. De aanvullende arbeidsovereenkomsten moeten daartoe op elkaar aansluiten.

Inhoud aanvullende arbeidsovereenkomst

Het aanvullende arbeidsovereenkomst legt extra voorwaarden vast waarbij de werknemer arbeidscontract overstijgende taken moet verrichten. Het zorgt voor een extra belasting voor de werknemer en daartoe dient men ook aanvullend voor worden vergoed. De extra voorwaarden dienen uiteraard aan de capaciteiten van de werknemer en aan de wettelijke eisen voor werk moet voldoen. Door het aangaan van het aanvullende arbeidsovereenkomst kan de werkgever speciale taken uitgevoerd krijgen waartoe de werknemer een extra onkostenvergoeding verkrijgt.

Meerdere deeltijd banen

Een manier om inkomen te verdienen is door het aangaan van meerdere deeltijd banen. Op die manier kan men gecombineerd een voltijds baan realiseren door aanvullende arbeidsovereenkomsten aan te gaan. Uiteraard is het noodzaak dat de werknemer op een goede manier meerdere banen naast elkaar combineert. De ene baan mag geen belemmering vormen voor het uitvoeren van de andere baan. Daarnaast geldt dat men een gepaste onkostenvergoeding moet krijgen overeenkomstig de werkzaamheden.

Speciale taken en vergoeding

Indien het aanvullende arbeidsovereenkomst is opgesteld om speciale of ongewone activiteiten te doen, dan kan daartoe een verhoogde onkostenvergoeding in rekening worden gebracht. De verzwaarde inspanning levert als het ware een bonus op naast het standaard inkomen. Dergelijke afspraken kunnen schriftelijk worden vastgelegd maar kunnen eventueel mondeling worden overeengekomen. De keus daarin hangt van de frequentie af alsmede het type taken dat uitgevoerd moet worden.

Pas op voor legitimiteit

Een voorwaarde voor het uitvoeren van aanvullende taken is dat het aan de legitimiteit voldoet en niet orde verstorend is. Het moet aan de wet voldoen. Aanvullende arbeidsovereenkomsten kunnen onder die voorwaarden goed worden aangegaan zodat men extra werk kan verrichten. Heb je twijfels aangaande bepaalde contracten laat je daartoe juridisch informeren. Wij helpen jou graag!