Ontslagvergoeding binnen een beëindigingsovereenkomst

Of je recht hebt op een ontslag vergoeding hangt primair samen met het feit of de beëindiging van het arbeidscontract aan jou of aan de werkgever ligt. Indien je mogelijk op staande voet bent ontslagen is het ontslag puur en alleen maar aan jouw eigen handelen te wijten en daarom hoef je geen ontslagvergoeding te verwachten. Het kan eerder zo zijn dat je schade hebt berokkend die juist jou wordt aangerekend en die jij moet vergoeden; Bij een ontslag met wederzijds instemmen kan het nog wel zo zijn dat er sprake is van een ontslag vergoeding (echter vaak dus niet) en gaat de ontslag nemende partij direct bij een andere partij aan de slag; In geval van ontslag van rechtswege kan door de werknemer een doelstelling behaald zijn waarmee de contract doelstelling is behaald, echter waarbij je een aanvullende “ontslag” vergoeding ontvangt juist wegens het behalen van die doelstelling; Als laatste kun je ontslagen worden wegens bedrijfseconomische redenen. Betreft het dan collectief ontslag dan dient conform de wet WMCO het afspiegelingsbeginsel toegepast zijn bij het bepalen van wie ontslagen moet worden. In dit geval ligt het ontslag puur aan het bedrijf zelf aangezien het bedrijf rode cijfers laat zien en dan moet ook een redelijke ontslagvergoeding gegeven worden.

Kantonrechtersformule bepaalt hoogte ontslagvergoeding

In 2009 is opnieuw vastgelegd op welke manier gewoonlijk ontslagvergoeding bij beëindigingsovereenkomsten moeten worden berekend. Gewoonlijk is dit een ervaringsgetal gehanteerd door kantonrechters en wordt bepaald middels de volgende stelregel: A1 x A2 x B x C.

  • A1 is het aantal gewerkte dienstjaren;
  • A2 betreft een factor afhankelijk van jouw leeftijdscategorie. Tot 35 jaar bedraagt dit 0.5, tussen 35 45 jaar bedraagt dit 1.0, tussen 45 – 55 jaar bedraagt dit 1.5 en ben je ouder dan is dit 2.0; B is je bruto maandinkomen;
  • C is een correctiefactor afhankelijk van aan wie het ontslag te wijten valt en hoe goed je over de jaren hebt gepresteerd voor het bedrijf.

Mocht je hierbij een aanzienlijke ontslagvergoeding krijgen, kun je overwegen om dit te storten in een geblokkeerde bankspaar rekening danwel direct ingaande lijfrente polis zodat je optimaal fiscaal profiteert.

Voorbeeld beëindigings overeenkomst

Zodra je onverhoopt ontslagen wordt, krijg je dus te maken met een beëindigings- of vaststellingsovereenkomst waarin de voorwaarden van jouw ontslag staan beschreven. Vaak worden er dan verschillende termen je om de oren gegooid waar je weinig verstand van hebt en dus teken je mogelijk onder druk van je werkgever te snel. Doe dit liever niet en laat je beëindigingsovereenkomst juridisch beoordelen. In een beëindigingsovereenkomst staat de reden en motivatie van jouw ontslag alsmede op welke termijn de ontbinding van je arbeidscontract concreet wordt. Bovendien kan er sprake zijn van een ontslagvergoeding in geval van bedrijfseconomische redenen danwel van rechtswege. Wat er zoal in een beëindigingsovereenkomst staat kun je in dit voorbeeld vinden. Ben je er dan niet zeker van of het voorgelegde beëindigingsovereenkomst wel conform de geldende ontslag regels is, laat het beëindigingsovereenkomst dan checken door een juridisch arbeidsrecht specialist.

De termen concurrentie en relatiebeding

Afhankelijk van de reden van jouw ontslag kunnen de termen concurrentie- en relatiebeding in het beëindigingsovereenkomst voorkomen. Is het ontslag aan jouw te wijten dan moet je dit slikken. Is het ontslag te wijten aan bedrijfseconomische redenen dan kan je oude werkgever je niet beletten om met jouw specifieke vakkennis bij een concurrent aan de slag te gaan. Werk is inkomen en daar staat het UWV en de overheid dan ook voor. Bovendien mag je bij alle redenen van ontslag conform het relatiebeding geen klanten werven onder de klanten van jouw oude werkgever. Dat zou ongelijke concurrentie in de hand spelen.

Ziekte en beëindigings-overeenkomst

Je mag nooit ontslagen worden omdat je een ziekte hebt. De werkgever is altijd minimaal 104 weken verantwoordelijk voor jouw inkomen zoals dit is geregeld in de Wet Uitbreiding Loon door Betalingsverplichting bij Ziekte. Teken dan ook nooit een beëindigingsovereenkomst indien je ziek bent. Indien wegens bedrijfseconomische redenen en het afspiegelingsbeginsel ook jouw naam tevoorschijn komt, kan de werkgever een ontslagvergunning bij het UWV aanvragen echter het is dan nog wel de vraag of dit wordt toegekend. In sommige gevallen kan dit dus wel en kom je na het ontslag in de Ziektewet terecht. Ook kan het zijn dat de werkzaamheden jouw gezondheid ernstig schaden en dus kan overwogen worden je definitief naar huis te laten gaan danwel om je deels of volledig in de Ziektewet te doen. Dit gebeurt dan alleen met instemmen van het UWV. Laat je hierin bij twijfel altijd bijstaan door een juridisch specialist. Nadat de twee jaar door je werkgever zijn doorbetaald heeft de werkgever de mogelijkheid om jouw ontslag aan te vragen bij het UWV, waarna je in de WIA komt. Op die manier verlies je nooit inkomen bij ziekte.