Contracten en dergelijke maken

Er worden veel contracten afgesloten, veel meer dan waar u eigenlijk bij stil staat. Heeft u wel eens in uw administratie gekeken en bekeken hoeveel contracten u alleen al in uw privé sfeer heeft? Een overeenkomst met een bedrijf is ook een contract. De meeste mensen hebben wel contracten met de volgende bedrijven/instanties

  • Arbeidsovereenkomst: Een contract tussen u en uw werkgever
  • Huur of koop contract van uw woning: Een contract waarin de afspraken over uw huur, hypotheek enzovoort in staan.
  • Overeenkomst met uw energieleverancier: Voor de levering van uw gas en elektriciteit heeft u een overeenkomst afgesloten met uw netbeheerder.
  • Overeenkomst met uw mobiele telefoon aanbieder
  • Contract met uw internetprovider
  • Een contract voor levering van uw televisie (digitaal of via kabel)
  • Een contract voor uw vaste telefonie
  • Een contract met meerdere verzekeringsmaatschappijen
  • Een contract met een bank voor een eventuele roodstand en de voorwaarden hiervan

Gratis contracten vinden

Als u zelf een contract op wilt stellen, dan kan dit om verschillende redenen zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn omdat u iemand een geldlening wilt verstrekken, of omdat u geld van iemand of een instantie gaat lenen. Het kan ook zijn dat u samen met uw partner een samenleving contract gaat opstellen of een contract maakt om de inboedel te verdelen bij een eventuele breuk. Ook kunnen er contracten zijn voor de zorg van uw kinderen. Als u zelf een contract op gaat stellen, zorg er dan altijd voor dat de informatie in het contract volledig, duidelijk en zorgvuldig is. Belangrijke items zijn de datum, handtekening en parafen van beide partijen en een duidelijke omschrijving van het contract op zich. Voor het opzeggen van contracten zijn er vele voorbeelden te verkrijgen via internet. Denk hierbij aan het opzeggen van uw contract van bijvoorbeeld uw mobiele telefoon. Hou u altijd aan de regels waarvoor u getekend heeft en controleer deze. Anders staat u aan het einde van de rit met lege handen.

Gratis contracten zoeken

Op internet zijn ook vele contracten te vinden die u standaard kunt gebruiken. U kunt hier zelf kleine aanpassingen op maken. U moet altijd de datum en de persoonlijke gegevens op aanpassen. Lees deze contracten goed door, bent u het met alle artikelen eens en klopt alles met uw eigen situatie?

Gratis contracten maken

Als u zelf contracten wilt maken, dan is het handig als u een goed voorbeeld gebruikt. Gebruik voorbeelden van ‘oude’ contracten die u heeft, of zoek op internet. Contracten moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen, hou u hier ook aan. Wettelijk gezien heeft u anders, bij een eventueel conflict, geen poot om op te staan.

Indekken bij contracten

Een contract wordt in principe opgesteld om twee partijen in te dekken tegen onvoorziene omstandigheden. Het kan ook een schriftelijke bevestiging zijn van een onderlinge afspraak of de levering van diensten in ruil voor geld. Hou goed rekening met het feit dat het belangrijk is om uzelf goed in te dekken, maar denk ook aan de tegenpartij. Hij of zij moet immers ook akkoord gaan met het contract. In een optimale situatie heeft een contract een win- win situatie.