Ondernemingsbelangen vastgelegd

Indien meerdere partijen hebben geïnvesteerd in een onderneming door aandelen aan te kopen dan worden hun belangen vastgelegd middels de aandeelhoudersovereenkomst. Het vormt een onderling contract waarmee is bepaald hoe ondernemingsprocessen en beslissingen binnen de onderneming worden genomen. De aandeelhoudersovereenkomst legt vast wie welke hoeveelheid aandelen in eigen bezit heeft, waarnaast ook de belangen van die aandeelhouders staan genoteerd. Wat houdt de aandeelhoudersovereenkomst verder in voor de werkzaamheid binnen een holding?

Geldigheid van de overeenkomst

Een aandeelhoudersovereenkomst kan zowel voor bepaalde als onbepaalde tijd worden aangegaan. Het is dus maar net wat voor type ondernemingsvorm wordt toegepast en of de aandeelhouders langdurig of kortstondig aan de onderneming zijn verbonden. Laat altijd de bepalingen aangaande de relatie met de onderneming concreet vastleggen door gebruik te maken van de aandeelhoudersovereenkomst.

Personal holding

Een belangrijke keus voor het ondernemerschap is of de aandelen privé eigendom zijn. De aandelen worden dan gehouden binnen een persoonlijke beheermaatschappij ook wel de personal holding genoemd. In dat geval dienen afspraken te worden gemaakt aangaande het bezit van die aandelen. Men mag namelijk wegens de aandeelhoudersovereenkomst:

 • de aandelen niet vervreemden;
 • de stemgerechtigheid niet overdragen aan een ander, denk aan bestuurder of commissaris. Stemmen dient altijd op persoonlijke voet te worden gedaan.

Wat zijn bijzondere situaties?

De continuïteit van een onderneming dient uiteraard altijd te worden gewaarborgd. Toch kunnen er omstandigheden voorvallen waartoe beslissingen aangaande de aandelen moeten worden gemaakt. Binnen de aandeelhoudersovereenkomst worden afspraken gemaakt bij:

 • het overlijden van een aandeelhouder binnen de onderneming;
 • de ontbinding van de vennootschap;
 • faillissement of schulden;
 • langdurige vermissing van een aandeelhouder;
 • hoe is de verdeling van gemeenschappelijk vermogen binnen het bedrijf of vennootschap;
 • en dergelijke.

Wat moet en mag er gedaan worden indien er bijzondere omstandigheden zijn binnen de onderneming. Hoe kunnen overige aandeelhouders conform de afspraken binnen de aandeelhoudersovereenkomst handelen? Daartoe worden vooraf afspraken gemaakt zodat men altijd weet hoe men bij omstandigheden of voorvallen kan reageren. Vele aspecten worden binnen de aandeelhoudersovereenkomst vastgelegd zodat de afzonderlijke aandeelhouders precies weten wat er wordt verwacht en wat de verdere rechten en plichten zijn.

Aangaan rechtshandelingen

Indien men aandelen wil vervreemden door verkoop dan dient dat te gebeuren volgens bepaalde spelregels. Men kan namelijk niet zomaar de aandelen overdragen. Daarnaast geldt dat de aandeelhoudersovereenkomst omschrijft hoe men moet handelen indien er ingrijpende beslissingen worden genomen of als er verstrekkende rechtshandelingen worden gedaan. Denk bijvoorbeeld aan het pandrecht. Hoe moet men handelen en op welke manier dienen daartoe de overige aandeelhouders binnen de onderneming te worden geïnformeerd.

Behoorlijke kennisgeving

Aandeelhouders kunnen overeenkomsten aangaan echter de consequenties kunnen groot zijn. Men mag dus niet heimelijk een contract tekenen zonder dat de overige aandeelhouders daarvan op de hoogte zijn. Er moet een mate van behoorlijke kennisgeving van toepassing zijn zodat alle partijen op de hoogte zijn. Daarmee wordt voorkomen dat de onderneming voor verrassingen komt te staan doordat aandeelhouders niet op de hoogte zijn gesteld. De aandeelhoudersovereenkomst schrijft voor dat men wordt ingelicht middels:

 • de inzet van een deurwaarder;
 • een aangetekende brief;
 • een verklaring welke door de betrokken partijen is ondertekend.

Op die manier zijn alle aandeelhouders altijd op de hoogte van belangrijke beslissingen.