Overeenkomst Voor Digitale Marketingdiensten

Als je op zoek bent naar een overeenkomst voor digitale marketingdiensten, dan ben je op de juiste plek. In dit artikel zullen we een overeenkomst voor digitale marketingdiensten verkennen, samen met verschillende andere soorten overeenkomsten, zoals koopovereenkomsten, huurovereenkomsten en arbeidsovereenkomsten. Of je nu een marketeer bent die zijn diensten aanbiedt of een bedrijfseigenaar die op zoek is naar een betrouwbare marketingspecialist, het begrijpen van de inhoud van een dergelijke overeenkomst is essentieel. Laten we dieper ingaan op wat deze overeenkomst inhoudt en waar je op moet letten bij het opstellen ervan.

Overeenkomst Voor Digitale Marketingdiensten

Definitie van Digitale Marketingdiensten

Wat zijn digitale marketingdiensten

Digitale marketingdiensten verwijzen naar de verschillende strategieën, tactieken en technieken die worden gebruikt om producten, diensten of merken te promoten via digitale kanalen. Dit omvat onder andere websites, social media, zoekmachines, e-mailmarketing en online advertenties. Met behulp van digitale marketingdiensten kunnen bedrijven hun doelgroep bereiken, het verkeer naar hun website vergroten en hun online aanwezigheid versterken.

Belang van digitale marketingdiensten

In de moderne zakenwereld is digitale marketing essentieel geworden voor het succes van een bedrijf. Het gebruik van digitale kanalen stelt bedrijven in staat om een bredere doelgroep te bereiken en effectiever te communiceren met bestaande klanten. Digitale marketingdiensten bieden ook de mogelijkheid om de resultaten van marketingcampagnes te meten en bij te sturen op basis van real-time gegevens. Dit stelt bedrijven in staat om hun marketingstrategieën voortdurend te verbeteren en hun ROI te optimaliseren.

Soorten digitale marketingdiensten

Er zijn verschillende soorten digitale marketingdiensten die bedrijven kunnen gebruiken, afhankelijk van hun specifieke doelen en doelgroep. Enkele veel voorkomende vormen van digitale marketingdiensten zijn:

 1. Zoekmachineoptimalisatie (SEO): Deze dienst richt zich op het verbeteren van de zichtbaarheid van een website in de organische zoekresultaten van zoekmachines. Dit omvat het optimaliseren van de website-inhoud, het verbeteren van de technische aspecten van de website en het opbouwen van kwalitatieve backlinks.

 2. Zoekmachinemarketing (SEA): Deze dienst omvat het plaatsen van betaalde advertenties binnen zoekmachines om de zichtbaarheid van een website te vergroten. Dit kan via platforms zoals Google Ads, waar adverteerders bieden op trefwoorden om relevant verkeer naar hun website te leiden.

 3. Sociale media marketing: Deze dienst omvat het gebruik van sociale media platforms zoals Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn om een merk op te bouwen, interactie met klanten aan te gaan en content te delen. Door gerichte advertenties en berichten, kunnen bedrijven hun doelgroep beter bereiken en betrokkenheid vergroten.

 4. Contentmarketing: Deze dienst is gericht op het creëren en verspreiden van waardevolle en relevante inhoud om een publiek aan te trekken en te betrekken. Dit kan onder andere blogposts, whitepapers, infographics, video’s en podcasts omvatten.

 5. E-mailmarketing: Deze dienst omvat het gebruik van e-mail om communicatie met klanten te onderhouden en hen op de hoogte te houden van aanbiedingen, nieuws en updates. Dit kan zijn via e-nieuwsbrieven, geautomatiseerde e-mailcampagnes en gepersonaliseerde aanbiedingen.

Het kiezen van het juiste type digitale marketingdiensten hangt af van de doelstellingen en behoeften van het bedrijf. Een geïntegreerde benadering van digitale marketing kan echter het meest effectief zijn, waarbij verschillende kanalen en strategieën worden gecombineerd om optimale resultaten te behalen.

Algemene Voorwaarden

Levering van diensten

De levering van digitale marketingdiensten wordt geregeld door de algemene voorwaarden van de dienstverlener. Deze voorwaarden bevatten meestal duidelijke richtlijnen en bepalingen met betrekking tot de service, zoals de reikwijdte van de diensten, de verwachte resultaten en de verantwoordelijkheden van beide partijen. Het is belangrijk dat de opdrachtgever deze voorwaarden zorgvuldig doorleest en begrijpt voordat hij akkoord gaat met de levering van de diensten.

Betaling en facturatie

De betalings- en factureringsvoorwaarden voor digitale marketingdiensten worden ook vastgelegd in de algemene voorwaarden. Dit omvat details over de prijs van de diensten, de betalingsmethoden en de termijnen voor facturering en betaling. Het is belangrijk dat zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer duidelijk begrijpt hoe de betalingen zullen worden afgehandeld om mogelijke geschillen te voorkomen.

Duur en beëindiging

De duur en beëindiging van de digitale marketingdiensten worden eveneens vastgelegd in de algemene voorwaarden. Dit omvat details over de looptijd van de overeenkomst, de mogelijkheid tot verlenging en de voorwaarden voor beëindiging. Het is belangrijk dat beide partijen begrijpen wat er wordt verwacht met betrekking tot de duur van de diensten en hoe de overeenkomst kan worden beëindigd indien nodig.

Vertrouwelijke informatie

De bescherming van vertrouwelijke informatie is een belangrijke overweging bij digitale marketingdiensten. In de algemene voorwaarden worden gewoonlijk bepalingen opgenomen die regelen hoe vertrouwelijke informatie wordt behandeld en beschermd. Hierbij kan worden gedacht aan zaken als het niet openbaar maken van vertrouwelijke informatie aan derden en het implementeren van passende beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid te waarborgen.

Aansprakelijkheid en schadeloosstelling

De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer en de schadeloosstelling van de opdrachtgever worden vaak opgenomen in de algemene voorwaarden. Dit omvat bepalingen die de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperken en de opdrachtgever verplichten om de opdrachtnemer schadeloos te stellen in geval van eventuele claims of geschillen met derden.

Non-concurrentie

Sommige digitale marketingdienstverleners kunnen bepalingen opnemen over non-concurrentie in hun algemene voorwaarden. Dit betekent dat de opdrachtnemer zich verplicht om gedurende een bepaalde periode na beëindiging van de overeenkomst niet direct concurrerende diensten aan te bieden aan de opdrachtgever of andere klanten. Deze bepalingen zijn bedoeld om mogelijke belangenconflicten te voorkomen.

Het is van cruciaal belang dat zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer de algemene voorwaarden grondig doorlezen en eventuele vragen of zorgen bespreken voordat ze akkoord gaan met de levering van de digitale marketingdiensten. Het begrijpen en naleven van de algemene voorwaarden is essentieel voor een succesvolle samenwerking tussen beide partijen.

Overeenkomst Voor Digitale Marketingdiensten

Prestatieverplichtingen

Wat zijn prestatieverplichtingen

Prestatieverplichtingen in een overeenkomst voor digitale marketingdiensten verwijzen naar de specifieke taken en doelen die de opdrachtnemer moet bereiken. Dit omvat de levering van bepaalde diensten, zoals het optimaliseren van de website, het creëren van inhoud, het beheren van online advertenties, het genereren van verkeer naar de website en het verbeteren van de zoekmachine rankings.

Belang van het hebben van prestatieverplichtingen

Het hebben van duidelijke prestatieverplichtingen is essentieel voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer. Het stelt de opdrachtgever in staat om te bepalen wat ze kunnen verwachten van de opdrachtnemer en maakt het mogelijk om de voortgang en de resultaten van de diensten te meten. Voor de opdrachtnemer bieden de prestatieverplichtingen een duidelijke richtlijn voor het uitvoeren van de diensten en stellen ze in staat om te bewijzen dat ze aan de gestelde doelen voldoen.

Hoe prestatieverplichtingen te bepalen en meten

Bij het bepalen van de prestatieverplichtingen moeten beide partijen rekening houden met de specifieke doelen en behoeften van de opdrachtgever. Dit kan worden bereikt door middel van een gedetailleerde bespreking en een grondige analyse van de huidige situatie van het bedrijf en de gewenste resultaten. Het is belangrijk om realistische en meetbare doelstellingen vast te stellen, zodat de voortgang en de resultaten kunnen worden gevolgd en geëvalueerd.

Het meten van de prestaties kan gebeuren door middel van verschillende KPI’s (Key Performance Indicators), zoals het aantal websitebezoeken, de bounce rate, conversieratio’s, zoekmachine rankings en sociale media-engagement. Dit stelt de opdrachtgever en opdrachtnemer in staat om de effectiviteit van de diensten te meten en indien nodig aanpassingen aan te brengen om de gewenste resultaten te behalen.

Het is belangrijk dat de prestatieverplichtingen helder en specifiek worden geformuleerd in de overeenkomst voor digitale marketingdiensten. Hierdoor worden potentiële misverstanden of geschillen voorkomen, waardoor een succesvolle samenwerking tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer wordt bevorderd.

Rechten en Plichten van Partijen

Rechten en plichten van de opdrachtgever

De opdrachtgever heeft bepaalde rechten en plichten bij het afnemen van digitale marketingdiensten. Enkele belangrijke rechten zijn het recht op tijdige en kwalitatieve levering van de diensten, het recht op open communicatie en rapportage over de voortgang, en het recht om de diensten op elk gewenst moment te beëindigen volgens de voorwaarden van de overeenkomst.

Aan de andere kant heeft de opdrachtgever ook plichten ten opzichte van de opdrachtnemer. Dit kan onder andere het verstrekken van de nodige informatie en middelen voor de uitvoering van de diensten omvatten, het tijdig betalen van de overeengekomen vergoedingen en het respecteren van de vertrouwelijkheid van de opdrachtnemer.

Rechten en plichten van de opdrachtnemer

De opdrachtnemer heeft ook bepaalde rechten en plichten bij het leveren van digitale marketingdiensten. Enkele belangrijke rechten zijn het recht op tijdige betaling van de vergoedingen, het recht op een redelijke termijn voor het uitvoeren van de diensten en het recht op bescherming van intellectuele eigendomsrechten.

De opdrachtnemer heeft ook plichten ten opzichte van de opdrachtgever. Dit kan onder andere het leveren van de overeengekomen diensten van goede kwaliteit omvatten, het communiceren van relevante informatie en updates aan de opdrachtgever, en het beschermen van de vertrouwelijkheid van de opdrachtgever.

Bescherming van rechten en plichten

Het is van cruciaal belang dat beide partijen zich bewust zijn van hun rechten en plichten bij het afnemen of leveren van digitale marketingdiensten. Dit kan worden gewaarborgd door het opnemen van duidelijke bepalingen in de overeenkomst voor digitale marketingdiensten, waarin de rechten en plichten van beide partijen worden vastgelegd en eventuele geschillen kunnen worden opgelost.

Om mogelijke geschillen te voorkomen, is het ook belangrijk dat beide partijen open communicatie onderhouden en regelmatig inzicht geven in de voortgang van de diensten. Door wederzijds respect en begrip kan een succesvolle werksamenwerking worden bevorderd.

Overeenkomst Voor Digitale Marketingdiensten

Wat is een Overeenkomst voor Digitale Marketingdiensten

Elementen in een overeenkomst voor digitale marketingdiensten

Een overeenkomst voor digitale marketingdiensten is een contract tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer waarin de specifieke diensten, rechten, plichten en voorwaarden zijn vastgelegd met betrekking tot de levering van digitale marketingdiensten. Enkele essentiële elementen die vaak worden opgenomen in deze overeenkomst zijn:

 1. Identificatie van de partijen: De overeenkomst moet de namen en contactgegevens van zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer bevatten.

 2. Doel en reikwijdte van de diensten: De overeenkomst moet duidelijk beschrijven welke diensten de opdrachtnemer zal leveren en wat de verwachte resultaten zijn.

 3. Duur van de overeenkomst: De overeenkomst moet aangeven hoe lang de diensten zullen worden geleverd en of er mogelijkheden zijn tot verlenging.

 4. Vergoedingen en betalingsvoorwaarden: De overeenkomst moet de vergoedingen voor de diensten en de termijnen voor betaling specificeren.

 5. Intellectuele eigendomsrechten: De overeenkomst moet bepalen wie de intellectuele eigendomsrechten van de geleverde digitale inhoud bezit.

Belang en voordelen van een overeenkomst voor digitale marketingdiensten

Een overeenkomst voor digitale marketingdiensten biedt beide partijen juridische bescherming en duidelijkheid over hun rechten en verplichtingen. Het legt de verwachtingen en verantwoordelijkheden van zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer vast, waardoor potentiële geschillen kunnen worden voorkomen.

Daarnaast kan een overeenkomst voor digitale marketingdiensten ook de basis leggen voor een succesvolle samenwerking. Door zorgvuldig alle vereisten en voorwaarden te bespreken en overeen te komen, kunnen beide partijen een beter begrip hebben van wat er wordt verwacht en kunnen ze werken aan het behalen van gezamenlijke doelen.

Het opstellen van een overeenkomst voor digitale marketingdiensten

Bij het opstellen van een overeenkomst voor digitale marketingdiensten is het belangrijk om heldere, beknopte en begrijpelijke taal te gebruiken. Het is raadzaam om de hulp in te roepen van een juridisch adviseur om ervoor te zorgen dat alle wettelijke vereisten worden nageleefd en dat de belangen van beide partijen worden beschermd.

Daarnaast moet de overeenkomst voldoen aan de specifieke behoeften en doelen van de opdrachtgever. Dit kan betekenen dat bepaalde bepalingen moeten worden aangepast of toegevoegd om aan specifieke vereisten te voldoen.

Het is ook van belang dat beide partijen de overeenkomst zorgvuldig lezen en eventuele vragen of zorgen bespreken voordat ze akkoord gaan. Op deze manier kunnen misverstanden worden voorkomen en kan een sterke basis worden gelegd voor een succesvolle samenwerking.

Intellectuele Eigendomsrechten

Rechten op digitale inhoud

De rechten op digitale inhoud, zoals teksten, afbeeldingen, video’s en grafisch ontwerp, kunnen in een overeenkomst voor digitale marketingdiensten worden vastgelegd. Meestal worden deze rechten toegewezen aan de opdrachtgever, met uitzondering van eventuele componenten van de diensten die al eigendom zijn van de opdrachtnemer.

Het is van belang dat beide partijen nauwkeurig bepalen wie de rechten op de digitale inhoud bezit en welke rechten de opdrachtgever heeft om de inhoud te gebruiken, wijzigen, delen of distribueren. Dit voorkomt potentieel onenigheid of conflicten in de toekomst.

Licenties en sublicenties

Soms kan het nodig zijn dat de opdrachtgever een licentie verleent aan de opdrachtnemer om bepaalde intellectuele eigendomsrechten te gebruiken voor de levering van de digitale marketingdiensten. Deze licentie moet precies gedefinieerd zijn, inclusief de duur, het territorium en het doel van de licentie.

Daarnaast kan het nodig zijn dat de opdrachtgever sublicenties verleent aan derden, zoals adverteerders of partners, om de digitale inhoud te gebruiken. Het is belangrijk dat deze sublicenties ook worden opgenomen in de overeenkomst en dat de voorwaarden duidelijk worden vastgesteld.

Bescherming van intellectuele eigendomsrechten

Het beschermen van intellectuele eigendomsrechten is van groot belang bij digitale marketingdiensten. Beide partijen moeten duidelijk maken dat ze de intellectuele eigendomsrechten van de andere partij respecteren en geen inbreuk maken op bestaande rechten van derden.

Dit kan worden bereikt door bijvoorbeeld het opnemen van een geheimhoudingsclausule in de overeenkomst, waarin staat dat de opdrachtnemer geen vertrouwelijke informatie zal openbaar maken aan derden. Dit kan ook worden bereikt door het gebruik van watermerken op digitale inhoud om ongeoorloofd gebruik te voorkomen.

Het is belangrijk dat beide partijen zich bewust zijn van de relevante wetten en voorschriften met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten en dat ze ervoor zorgen dat hun activiteiten in overeenstemming zijn met deze wetten.

Overeenkomst Voor Digitale Marketingdiensten

Schending van Overeenkomst

Wat is een schending van de overeenkomst

Een schending van de overeenkomst doet zich voor wanneer een van de partijen niet voldoet aan de bepalingen en voorwaarden die zijn vastgelegd in de overeenkomst. Dit kan variëren van het niet leveren van de overeengekomen diensten, het niet nakomen van betalingsverplichtingen, het schenden van vertrouwelijkheidsclausules, het niet respecteren van intellectuele eigendomsrechten, enzovoort.

Mogelijke scenario’s van schending

Er zijn verschillende scenario’s waarin een schending van de overeenkomst kan optreden in het kader van digitale marketingdiensten. Bijvoorbeeld:

 1. Het niet leveren van de diensten binnen de afgesproken termijn.

 2. Het niet voldoen aan de kwaliteitsnormen voor de geleverde diensten.

 3. Het openbaar maken van vertrouwelijke informatie aan derden.

 4. Het gebruik van de digitale inhoud zonder de vereiste licentie of toestemming.

 5. Het niet betalen van de overeengekomen vergoedingen op tijd.

Hoe om te gaan met een schending van de overeenkomst

In het geval van een schending van de overeenkomst is het belangrijk dat beide partijen proberen het geschil op te lossen via onderhandelingen en overleg. Ze moeten duidelijk communiceren over de aard van de schending en streven naar een oplossing die bevredigend is voor beide partijen. In sommige gevallen kan het nodig zijn om juridische stappen te ondernemen, zoals het inschakelen van een mediator of het indienen van een rechtszaak.

Het is belangrijk dat de overeenkomst voor digitale marketingdiensten bepalingen bevat met betrekking tot schendingen en de gevolgen daarvan. Dit kan het herstel van schade en andere passende maatregelen omvatten, zoals het beëindigen van de overeenkomst, het opleggen van boetes of het vragen van schadeloosstelling.

Een goede communicatie, samenwerking en het oplossen van problemen kunnen vaak helpen om een schending van de overeenkomst op een efficiënte en vreedzame manier op te lossen, terwijl de relaties tussen de partijen worden behouden.

Beëindiging van Overeenkomst

Redenen voor beëindiging

Er kunnen verschillende redenen zijn voor het beëindigen van een overeenkomst voor digitale marketingdiensten. Enkele mogelijke redenen kunnen zijn:

 1. Wanprestatie: Als een van de partijen herhaaldelijk niet voldoet aan de bepalingen en voorwaarden van de overeenkomst, kan de andere partij besluiten om de overeenkomst te beëindigen.

 2. Verandering in omstandigheden: Als zich onverwachte omstandigheden voordoen waardoor het niet langer zinvol of haalbaar is om de diensten voort te zetten, kan de overeenkomst worden beëindigd.

 3. Geschil: Als er een ernstig geschil ontstaat tussen de partijen dat niet kan worden opgelost, kan de overeenkomst worden beëindigd om verdere schade of onenigheid te voorkomen.

Procedure bij beëindiging

De procedure bij het beëindigen van een overeenkomst voor digitale marketingdiensten kan variëren afhankelijk van de voorwaarden die zijn vastgelegd in de overeenkomst. Het is belangrijk dat de partijen zorgvuldig de overeengekomen procedure volgen om eventuele claims of juridische stappen te voorkomen.

In de meeste gevallen moet de beëindigende partij een schriftelijke kennisgeving van beëindiging verstrekken aan de andere partij. Deze kennisgeving moet duidelijk aangeven dat de overeenkomst wordt beëindigd, de redenen voor beëindiging en de datum waarop de beëindiging van kracht wordt.

Gevolgen van beëindiging

Bij beëindiging van de overeenkomst zijn er verschillende gevolgen die moeten worden overwogen. Dit kan omvatten:

 1. Verplichting tot betaling: Als de diensten al zijn geleverd, moet de opdrachtgever nog steeds de overeengekomen vergoedingen betalen aan de opdrachtnemer.

 2. Overdracht van eigendommen: De partijen moeten overeenkomen hoe de eigendommen, zoals de digitale inhoud en intellectuele eigendomsrechten, worden overgedragen of teruggegeven.

 3. Vertrouwelijkheid: Beide partijen moeten de vertrouwelijkheid van informatie blijven respecteren, zelfs na beëindiging van de overeenkomst.

 4. Teruggave van materialen: Indien van toepassing, moeten materialen die eigendom zijn van de andere partij worden geretourneerd na beëindiging.

Het is van belang dat de beëindigingsprocedure en de gevolgen ervan worden opgenomen in de overeenkomst voor digitale marketingdiensten, zodat beide partijen duidelijk zijn over hun rechten en verplichtingen bij beëindiging.

Vergoedingen en Betalingsvoorwaarden

Bepalen van vergoedingen

Het bepalen van de vergoedingen voor digitale marketingdiensten kan op verschillende manieren gebeuren. Enkele gangbare methoden zijn:

 1. Uurtarief: De opdrachtnemer factureert de opdrachtgever op basis van het aantal gewerkte uren tegen een vooraf afgesproken uurtarief.

 2. Vaste prijs: De opdrachtnemer en de opdrachtgever komen een vast bedrag overeen voor de voltooiing van de diensten, ongeacht het aantal gewerkte uren.

 3. Performance-based: De vergoedingen zijn gekoppeld aan specifieke prestatiedoelen, zoals het aantal behaalde conversies of de stijging van de zoekmachine rankings.

Betalingsvoorwaarden

Het is belangrijk dat de betalingsvoorwaarden duidelijk worden vastgelegd in de overeenkomst voor digitale marketingdiensten. Dit omvat het bepalen van de termijnen voor facturering en betaling, evenals eventuele boetes of rente die van toepassing kunnen zijn op late betalingen.

Typische betalingsvoorwaarden omvatten betaling binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, betaling in termijnen op basis van bepaalde mijlpalen, of betaling op basis van een vooraf bepaald schema.

Een duidelijke overeenkomst over de vergoedingen en betalingsvoorwaarden is van cruciaal belang om eventuele misverstanden of geschillen in de toekomst te voorkomen.

Late betaling en boetes

In het geval van late betalingen moet de overeenkomst voor digitale marketingdiensten ook bepalen welke boetes of rente van toepassing kunnen zijn. Deze boetes en rente moeten redelijk en proportioneel zijn en moeten beide partijen aanmoedigen om betalingen op tijd te verrichten.

Het is van belang dat de opdrachtgever erop wordt gewezen dat het niet betalen van vergoedingen op tijd kan leiden tot beëindiging van de overeenkomst en mogelijk andere juridische stappen.

Dispute Beleid en Jurisdictie

Dispute resolutie methoden

In het geval van geschillen tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, is het belangrijk om een duidelijk beleid voor geschillenbeslechting op te nemen in de overeenkomst voor digitale marketingdiensten. Dit beleid kan bepalen welke methoden moeten worden gevolgd om het geschil op een eerlijke en effectieve manier op te lossen.

Enkele veel voorkomende methoden voor geschillenbeslechting zijn onder andere onderhandelingen, mediation en arbitrage. Het is belangrijk dat beide partijen proberen om geschillen op te lossen door middel van onderhandelingen en overleg voordat ze naar meer formele methoden grijpen.

Jurisdictie in geval van geschillen

De bepaling van de jurisdictie in geval van geschillen is ook essentieel om eventuele problemen bij het oplossen van geschillen te voorkomen. Dit omvat de keuze van de rechtbank of het forum dat bevoegd is om het geschil te behandelen.

Het is belangrijk dat de gekozen jurisdictie redelijk is en dat beide partijen ermee instemmen. Dit kan problemen en extra kosten voorkomen die kunnen optreden als gevolg van verschillende juridische systemen.

Het vermijden van geschillen

Hoewel disputen onvermijdelijk kunnen zijn in sommige gevallen, is het altijd beter om geschillen te voorkomen wanneer mogelijk. Dit kan worden bereikt door open communicatie, regelmatige rapportage over de voortgang van de diensten en het tijdig bespreken van eventuele problemen of zorgen.

Het hebben van een goede overeenkomst voor digitale marketingdiensten, die duidelijke bepalingen en voorwaarden bevat, kan ook helpen om misverstanden en geschillen te voorkomen. Door samen te werken en transparant te zijn, kunnen beide partijen streven naar een vreedzame en succesvolle samenwerking.